1 2 3 4 5

ВестиШТА ЈЕ АУТИЗАМ?

Аутизам је сложени развојни поремећај који се обично јавља током прве 3 године живота. Многи стручњаци верују да овај проблем није изазван једним узроком. Постоје озбиљни показатељи да аутизам настаје као последица различитих фактора који утичу на развој мозга, његову структуру и функционисање.

Испољава се кроз проблеме у чулном опажању, говору, мишљењу и разумевању социјалних ситуација. Због тога се понашање и однос са спољашњим светом развија другачије. Упркос почетним веровањима у супротно, аутизам није ретка појава. Познато је да, уколико се подразумева цео спектар аутистичних поремећаја, поремећај може утицати на скоро 6 од 1000 особа. Аутизам може да се деси свакој породици, без обзира на расну, националну и етничку припадност, социјални и економски статус, и четвороструко је учесталији код дечака него код девојчица. Рана дијагностика, третман и укључивање у образовни процес су кључни за децу са аутизмом. Тако им се може помоћи да развију своје социјалне и комуникационе вештине, постану самосталнији и воде испуњенији и продуктивнији живот.

Шта аутизам није?

-аутизам није ментална болест

-деца са аутизмом нису неваспитана деца са проблемима у понашању

-аутизам не настаје због “хладних” родитеља који недовољно обраћају пажњу на своју децу

-аутизам не настаје због емоционалне лишености и стреса

Тачно је:

-да су особе са аутизмом емотивне

-да особе са аутизмом желе комуникацију

-да особе са аутизмом могу да се образују

-да особе са аутизмом могу да раде

Лек за аутизам није пронађен. Деца са аутизмом одрастају у особе са аутизмом. Особама са аутизмом потребна је подршка током целог живота да би остварили и омогућили свој потенцијал. Постоји много програма за помоћ и рад са особама са аутизмом али ниједан није подједнако добар и довољан за свакога. Због тога у креирању индивидуалних програма морају да учествују сви непосредно заинтересовани: особе са аутизмом колико год је то могуће, родитељи, чланови породице, терапеути и ангажовани стручњаци.

Научно је доказано да се раним препознавањем, те циљаном раном интервенцијом значајно може побољшати животни исход особа с аутизмом. Све је више примера из света о особама са аутизмом који завршавају школе, факултете и оспособљавају се за разна занимања, но како би то постало правило и код нас потребна је подршка друштва. Уз различите терапије, стручан рад, учењем прихватања околине, те пуно љубави, пажње и стрпљења од најранијег узраста, могуће је постићи јако пуно.

Текст на основу извора уредила др Карличић Мирјана, лекар ОБ Панчево

Извори:

1.http://autizam.org.rs/

2.https://sveoautizmu.com/sr/blog/simptomi-autizma/