1 2 3 4 5

ВестиПотребан нам је одрживи развој за људе и планету

У саопштењу УН истиче се да ,,наше заједничке глобалне циљеве можемо постићи само ако будемо у стању да створимо једнаке могућности за све, отклонимо неуспехе које је створио и искористио Ковид-19 и применимо стандарде људских права за борбу против укорењених, системских и међугенерацијских неједнакости, искључења и дискриминације".

Међународни дан људских права обележава се свуда у свету 10. децембра и то од 1950. године, на дан када је две године раније потписама Универзална декларација о људским правима, којом је први пут у историји човечанства признато право свих људи на ,,живот, слободу и сигурност без икаквих разлика''. Овим документом је истакнуто да су људска права универзална и да не зависе од националне, идеолошке, социјалне и културне припадности. Тада је одлучено да декларација представља обавезу за све чланице међународне заједнице. Представља основ за све даље донете правно обавезујуће споразуме УН о људским правима пре свих за два значајна међународна Пакта о грађанским и политичким правима и о економским, социјалним и културним правима.

Поред овог глобалног нивоа заштите људских права, који се остварују кроз инструменте УН за развој и заштиту људских права, на европском регионалном нивоу од нарочитог је значаја Конвенција о заштити људских права и основних слобода Савета Европе, донета 1950. године која не само да штити основна људска права и слободе, већ установљава и механизам надзора над њиховим остваривањем и заштитом.

Универзална декларација је документ који је заснован на традицији цивилног друштва и полази од тога да су сви људи рођени ,,слободни са једнаким достојанством и правима, а рођењем и првим тренуцима живота човек поседује људска права која су загарантована, неотуђива и регулисана низом међународних докумената".

Споразум о људским правима оквирно чине укупно тридесетак чланова, а за најзначајније се сматрају право на живот, слободу и сигурност личности, право на образовање, лекарску негу, запослење, социјалну сигурност, слободу од тортуре, слобода мишљења, вероисповести и друга.У Републици Србији људска права регулисана су Уставом Републике Србије као највишим правним актом и другим системским законима.

Овогодишње, као и прошлогодишње, обележавање Међународног дана људских права односи се на пандемију Ковид-19 и усресређује се на потребу за изградњу бољег друштва. Наглаша се да људска права морају бити у средишту света након Ковид-19. Криза која је проузрокована наведеном пандемијом подстакнута је продубљивањем сиромаштва, порастом неједнакости, струјтуром и укорењеном дискриминацијом и другим празнинама у заштити људских права.

Подстакните учешће и солидарност. Сви смо у овоме заједно. Од појединаца до Влада држава, од цивилног друштва и локалних заједница до приватног сектора. Сви имају улогу у изградњи бољег света после пандемије Ковид-19 за садашње и будуће генерације.

Промовисање одрживог развоја: Потребан нам је одрживи развој за људе и планету. Људска права, Агенда 2030 и Париски споразум су камен темељац опоравка након пандемије.

На основу извора текст уредила др Катарина Милић, одељење Интерне медицине

Извори:

https://www.un.org/en/observances/human-rights-day

www.izjzkg.rs

www.zzjzcuprija.rs