1 2 3 4 5

Вести17. октобар – Међународни дан борбе против сиромаштва

Међународни дан борбе против сиромаштва обележава се од 1987. године. Почетак ове званичне борбе смештен је у Паризу, где је том приликом ( 1987.) представљен јавности споменик посвећен борби против сиромаштва. Данас, овај датум се обележава у целом свету. Циљ обележавања јесте ширење свести о потреби искорењивања сиромаштва, нарочито у земљама у развоју. Вулнерабилне групе су: многочлане породице, деца до 14 година и старији (особито у руралним подручјима), самохрани родитељи, незапослени и особе са инвалидитетом, као и породице у којима они живе.

Подаци Републичког завода за статистику РС показују да је претхоних година, посматрано према старости, угроженост лица да се сврстају у групу сиромшних била следећа: млађи од 18 година – 24,2%, узраст од 18 до 24 године – 23,6%, лица старости од 25 до 54 године – 19,6%. Према истом извору, највишу стопу ризика од сиромаштва, али према типу домаћинства, имала су лица у домаћинствима која чине : две одрасле особе с троје или више издржаване деце – 37,2%, једночлана домаћинства где је лице млађе од 65 година – 37,1%, три или више одраслих особа – 15,1%.

Домаћинстава испод линије сиромаштва живе у условима неприхватљивим за стандарде савременог друштва- једна трећина нема водоводне инсталације, а око половина нема тоалет, ни купатило. Једна трећина тих домаћинстава издваја више од половине својих прихода за трошкове становања.

Због тога, главно оружје у циљу искорењивања сиромаштва је примена мера политике запошљавања, више буџетских средстава планираних за ову друштвену категорију, подизање нивоа друштвене свести о овом проблему, али и обезбеђивање квалитетне бриге о деци, образовање и заштиту дечијих права.

.

Текст на основу извора уредила др Миломирка Димитријевић, Одељење за пријем и збрињавање ургентних стања

Литература:

https://www.zdravlje.org.rs/index.php/aktuelne-vesti/322-medjnarodni-dan-borbe-protiv-siromastva-17-oktobar

https://socijalnoukljucivanje.gov.rs/sr