1 2 3 4 5

Вести1. октобар – Међународни дан старих

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација 14. децембра 1990. године, а са циљем да нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника трећег доба.

Основна сврха овог дана је да скрене пажњу свих становника планете на проблеме и потешкоће са којима се суочавају старији.Овајпразник има и свој лого, а он представља отворен длан – симбол доброте и помоћи.

По први пут, људи су почели размишљати о могућности стварања одмора за старије скоро на самом крају 1970. године. Ова идеја је пала на памет истраживачима који су се бавили старењем становништва земље и проучавали утицај старијих људи на економију. Скандинавци су почели славити празник након неког времена у Сједињеним Државама те су одлучили су издвојити посебан дан у години за пензионере. И убрзо је прослава добила међународни статус. Овај значајан догађај за све старије људе на планети догодио се у децембру 1990. г. када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију 45/106, у којој је одлучила да се први дан другог јесењег месеца сматра као Међународни дан старијих особа. Годину дана касније, УН су дефинисале принципе Светске организације за старе (резолуција 46/91), а годину дана касније усвојила је декларацију о старењу (резолуција 47/5). Истовремено, свет је прославио 10. годишњицу Међународног плана акције о старењу усвојеног у Бечу. Основна сврха овог документа је да старијим особама пружи гаранције економске и социјалне сигурности.

Морамо бити свесни да стереотипи и предрасуде спречавају социјалну инклузију старијх особа имогу да спрече старије особе да у потпуности учествују у друштвеним, политичким, економским, културним, духовним, грађанским и другим активностима. На овакав однос утичу и млади и сами старији. Млади могу да утичу на ове одлуке својим ставовима према старијим особама, или пак да стварају баријере у вези са социјалним укључивањем старих. Дешава се да се старије особе повлаче због оваквог става сматрајући управо да је њихово време прошло. Овај зачарани круг може се избећи разбијањем оваквих стереотипа и променом сопствених ставова о старијим људима. Потребно је стално подизати свест јавности о доприносу старијих људи у друштву и њиховом значају. Потребно је "раскринкати" стереотипе да су старије особе конзервативне, беспомоћне, болесне, да мање вреде, да су неспособне за рад.А да би се борили против стереотипа и предрасуда потребна нам је помоћ самих старијих.

Зато будите активни!

Упражњавајте здраве стилове живота и редовно контролишите своје здравље!

Образујте се, будите отворени за учење нових вештина!

Негујте своја пријатељства и стварајте нова!

Током 1. октобра организације Црвеног крста Србије организоваће многобројне активности које ће бити усмерене на старије и сензибилизацију јавности на тему старења и старости. Придружите се и ви и заузмите став према предрасудама везаним за старење и старије особе.

Текст преузела и адаптирала Др Јелена Минић, Онколошко одељење, Општа болница Панчево : https://www.redcross.org.rs/sr/vesti/me%C4%91unarodni-dan-starijih-osoba/