1 2 3 4 5

ВестиАНТИБИОТСКА ПРОФИЛАКСА КОД ЦАРСКОГ РЕЗА

Профилактички дати антибиотици умногоме помажу у редуковању инфекција после царског реза. Треба задовољити три критеријума како би се оправдало давање антибиотика.

1. Операција се изводи кроз контаминрано оперативно поље. Уколико се не примени профилакса у 15% долази до појаве инфекције и то примарно на месту оперативног захвата.

2. Хитан царски рез је повезан са великом бактеријском контаминацијом ендометријалне и перитонеалне шупљине. Ако се антибиотици не примене профилатички у велкиом броју случајева може настати ендометритис након царског реза.

3. Ако дође до развоја ендометритиса, због могуће појаве септичког шока, пелвичних апцеса и септичких тромбофлебитиса, постоји велика опасност по живот пацијенткиње.

Профилактичко деловање антибиотика:

1. Уништавају извесне бактерије, а успоравају раст других на месту оперативног захвата.

2. Мењају карактеристике серо-сангвинолентне течности која се накупља у трбушној дупљи након операције, чинећи је мање погодном за раст микроорганизма.

3. Врше поремећај у синтези бактеријских протеаза и сметње у везивању бактерија за мукозне површине.

4. Повећавају фагоцитни капацитет пацијента.

Време давања антибиотика је од велике важности. Највећи терапијски ефекат се постиже када се антибиотици дају пре операције или у току оперативног захвата када долази до максималне бактеријске контаминације и трауматизације ткива. Главни циљеви профилактичког давања антибиотика су редукција појаве ендометритиса, пелвичних апцеса, септичког шока и септичких тромбофлебитиса. Смањује се број инфекција ране, самим тим дужина хоспитализације и трошкови лечења.

Текст на основу извора уредио др Емир Шефити ГАО ОБ Панчево

Извори: Практикум породиљство др Младеновић