1 2 3 4 5

ВестиЦИКЛОТИМИЈА

Узрок настанка
Најчешће је наследна. Симптоми нису изазвани психолошким или медицинским проблемима већ услед клинички значајног стреса или немогућности социјалног функционисања.

Клиничка слика
Ради се о нестабилности расположења које траје један дужи временски период и укључује бројне периоде благе депресије и благе хипоманије. Обично се развија у раном одраслом добу и може се развити у хронични поремећај иако периоди „нормалног" расположења могу потрајати и месецима. Стање је слично биполарном поремећају са изузетком да симптоми нису тако изражени (углавном маничне, депресивне и мешане манично-депресивне епизоде). Промене расположења нису повезане са спољашњим (животним) догађајима. Циклотимија се некада развија у биполарни поремећај код кога је интензитет расположења која се јављају, много интезивнији.

Циклотимични поремећај је хронична флуктуација расположења која траје дуже од две године (једна година код деце и адолесцената) и укључује бројне депресивне симптоме и хипоманичне епизоде.

Дијагноза
Дијагнозу је тешко поставити без дуготрајнијег посматрања. Како осцилације расположења обично не иду у екстреме, особе с циклотимијом често никада и не заврше код лекара.

Лечење
Мале дозе неуролептика (антипсихотика) отклањају симптоме и уводе особу у еутимију, тј. стање без јаких осцилација.

Извор: https://www.stetoskop.info/dusevne-bolesti-i-stanja-bolesti-zavisnosti-psihij/ciklotimija