1 2 3 4 5

Вести22. март - Светски дан вода

Међународни дан вода је први пут обележен 22. 03. 1993. одлуком Уједињених нација које су годину дана раније на својој Генералној скупштини донеле резолуцију о томе. Основни циљ овог акта био је подизање свести о глобалној кризи обезбеђивања здравствено безбедне воде за пиће у довољној количини за целокупну људску популацију. Управо, 6. глобални циљ одрживог развоја јесте- „Вода и санитација за све до 2030. године“.
Око 2/3 целокупне површине планете Земље чини вода. На жалост, иако је то чини најраспрострањенијом животном средином, за људску популацију стварне резерве воде које су употребљиве за одржање њених основних животних потреба су далеко мање. Поједине земље су, због скромних речних мрежа које се налазе на њиховим територијама, свесније овог проблема од других. У нашој земљи, која обилује водотоковима различитих сливова, доступност пијаће воде је на високом нивоу. Отуда је податак да око 2,2 милијарде људи у свету и даље нема доступну здравствено безбедну воду за пиће, за поједине људе потврда сурове реалности, док је за друге, у најмању руку, шокантан.
Србија се, на листи од 180 земаља, налази на завидном 47. месту по количини водених ресурса. Из тога проистиче и чињеница да се наше становништво не бави довољно питањем очувања истих, јер свест о овом проблему не допире до већине. Због тога нам је главни проблем заправо загађеност постојећих водотокова.

Тренд загађења пијаћих вода, на светском нивоу, је тема која забрињава годинама уназад. Предвиђања су, да ће у скоријој будућности настати велика несташица воде. Претпоставља се да ће до 2030. године настати јаз од 40% између потражње и доступности пијаћих вода. Оно што већ данас представља забрињавајућу стварност су:
- 50% текућих вода су трајно уништене
- више од 2 милијарде људи у свету у својим домаћинствима нема воду која је исправна за пиће
- чак ¼ свих основних школа у свету нема приступ води за пиће
- у свету свакодневно више од 700 деце млађе од 5 година умире због лоших санитарних услова и загађене воде !!!

Због свега тога, не изненађују напори УН да се свест о очувању здравствено безебедне воде за употребу подигне на већи ниво од онога на коме се данас налази. Од 1993. године, када је први пут обележен 22. март као светски дан вода, бројне организације су, кроз своје пројекте, подржале циљ очувања вода са различитих аспеката њене примене. Слогани под којима се 22. март до сада обележавао били су разноврсни, попут: „Вода за живот“, „Вода и енергија“, „Вода и климатске промене“, „Подземне воде- учинити невидљиво видљивим“, итд.
У домену значаја подземних вода, које су често скрајнуте и занемарене битно је напоменути да су оне изузетан ресурс. За наше поднебље, занимљив је податак да скоро 72% све воде за пиће која се користи у сливу реке Дунав, потиче из подземних вода. Управо њоме се служи популација од око 59 милиона људи!

Дакле, намеће се као закључак да је неопходно да ценимо и чувамо оно што нам је дато. Уместо што занемарујемо и олако схватамо водена богатства којима располажемо, требало би да изменимо сопствене обрасце понашања почев од загађења животне средине (а самим тим и наших река, језера и подземних вода), до расипања исправне воде за пиће у свакодневној употреби, посебно у летњим месецима.

Ако своје понашање коригујемо данас, оставићемо генерацијама које долазе, поред водених ресурса, и пример како треба поштовати сва богатства и лепоте које које наша земља поседује.

Текст на основу извора уредила др Миломирка Димитријевић, Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију

Литература:
1)https://www.zjz.org.rs/22-mart-svetski-dan-voda/
2)https://krugzdravlja.rs/22-mart-medjunarodni-dan-voda/
3)https://rdvode.gov.rs/lat/medjunarodna-saradnja-multilateralna-svetski-dan-voda.php