1 2 3 4 5

Вести12. МАЈ – МЕЂУНАРОДНИ ДАН СЕСТРИНСТВА

Сваке године медицинске сестре целог света обележавају 12. мај, у спомен на рођендан Флоренс Најтингел, зачетнице модерног сестринства, која је половином 19. века иницирала улазак професионално образованих жена у здравствену негу болесних. Давне 1860. годинеу Лондону је отворила прву школу за медицинске сестре.

Сваке се године на овај дан здравствени професионалци и јавност осврну на рад и улогу медицинских сетара и техничара у нези болесних и заштити здравих људи, чија здравствена заштита је незамислива без медицинских сестара.

Међународни савет сестринства указује на више значајних аспеката доступности здравствене заштите:

-уочавање и идентификација непрепознатих здравствених потреба;

-задовољавање разноликих здравствених потреба;

-доступност и лака приступачност услугама;

-приуштива нега;

-сигурна и квалитетна нега;

-непрекидан и хуманоцентрични приступ.

Ово усмерење омогућава сестринству да разуме филозофску основу своје целокупне праксе, било да се у оквиру ње појединци баве промоцијом здравља, превенцијом болести и повреда или третманом акутних и хроничних стања. Овај фокус нам омогућава да утврдимо здравствене последице социјалних одредница здравља (санитарних мера, адекватне исхране, становања, животне средине и радне околине, образовања, равноправности...) и омогућава нам да разумемо систем здравствене заштите из перспективе у чијем је средишту особа и заједница.

„Хуманоцентрични приступ значи опхођење према људима, пацијентима и њиховим ближњима, старатељима и другима са саосећањем, достојанством и поштовањем. Он подразумева њихово укључивање у доношење одлука о сопственом здрављу и нези. Овај приступ значи и укључивање људи у дизајнирање система и стварање политике...“

Здравствени систем је есенцијални елемент здравог и равноправног друштва. Здравље као људско право је перспектива која значи да где год да живите можете добити здравствену заштиту која је у складу са вашим здравственим потребама.

Извори:

http://www.izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=&link=3-18-824

http://www.obki.rs/prikaz.aspx?k=56&s=201