1 2 3 4 5

Вести12. август - Међународни дан младих

Међународни дан младих обележава се сваке године 12. августа, скрећући пажњу младих на питања младих и славећи потенцијал младих као партнера у данашњем глобалном друштву.
Године 1965. у резолуцији 2037 Генерална скупштина усвојила је Декларацију о промовисању међу младима идеале мира, узајамног поштовања и разумевања међу народима.
Од 1965. до 1975. Генерална скупштина и Економско и социјално веће истицали су три основне теме на пољу младих: партиципација, развој и мир. Наглашена је и потреба за међународном политиком међу младима.
Генерална скупштина је 1979. године резолуцијођ 34/151 прогласила 1985. Међународном годином младих: партиципација, развој, мир.

1985. године, резолуцијa 40/14, Скупштина је одобрила смернице за даље планирање и одговарајуће праћење на пољу младих. Смернице су значајне по њиховом фокусу на младе људе као широку категорију која обухвата различите подгрупе, а не један демографски ентитет. Они дају предлоге за специфичне мере за решавање потреба подгрупа као што су млади са инвалидитетом, рурална и урбана омладина и младе жене.

У децембру 2009. године, Генерална скупштина Уједињених нација усвојила је Резолуцију 64/134 проглашавајући годину која почиње 12. августа 2010. Међународном годином младих, позивајући Владе, цивилно друштво, појединце и заједнице широм света да подрже активности на локалном и међународном нивоу како би обележиле догађај. Годима ће се поклопити са 25. годишњицом прве Међународне године младих 1985. године.

Генерална скупштина Уједињених нација подржала је 17. децембра 1999. године у својој резолуцији 54/120 препоруку Светске конференције министара одговорних за младе (08.-12. Августа 1998.) да се 12. августа прогласи Међународним даном младих.
Појам "млади" описује фазу живота између детињства и одраслог доба. Младост је посебно животно раздобље у којем се уз биолошко и психолошко сазревање одвија и процес укључивања појединца у друштвену заједницу. Током тог раздобља од младих се очекује да развију вештине и способности којима би могли да преузму улоге у свим областима друштвеног деловања. Процес укључивања појединца у друштво по правилу траје док се не постигне примерен степен социјалне аутономије, одговорности и самосталности.

Институти за јавно здравље широм Републике Србије у циљу унапређења здравља популације младих током читаве године спроводе бројне здравствено-васпитне активности у виду јавних манифестација, предавања, трибина, радионица, едукација едукатора, креирају и дитрибуирају едукативни материјал уз интезивну сарадњу са свим секторима друштва и средствима јавног информисања. Такође у Институтима се свакодневно спроводи саветодавни рад са младима кроз саветовалиште за ХИВ и полно преносиве болести као и саветодавни рад у циљу превенције конзумирања цигарета и алкохола.

Текст на основу извора уредио др Алекса Милић, одељење за пријем и збрињавање ургентних стања

Извор:
www.peace-ed-campaign.org
www.izjzkg.rs