1 2 3 4 5

ВестиРАМЕНА ДИСТОЦИЈА (SHOULDER DYSTOCIA)

До рамене дистокије долази када је после рађања главице даље рађање онемогућено, услед заустављања предњег рамена плода у нивоу симфизе.

Рамена дистокија се јавља у свега 1% свих порођаја. Везује се макрозомију, мада се неретеко јавља и код деце лакших од 4000гр. Настаје због цефалопелвичне диспропорције, макрозомије плода, када је пупчаник кратак, када је увећан абдоминални или торакални предео фетуса. Може се још јавити код спојених близанаца.

Превенција овог порођаја није могућа. Треба узети у обзир следећа стања:

Гестацијска старост већа од 42 нг ; диабетес меллитус ; велика телесна маса мајке, процењена телесна маса плода већа од 4500гр. код индукованих порођаја.

Компликације могу бити:

Феталне- интрапартална или неонатална смрт, порођајна траума у виду фрактуре клавикуле, парализе плексуса брахиалиса, касни неуропсихјатријски поремећаји.

Матерналне-повреде порођајног пута, руптура материце, крварење.

Дијагноза се може поставити тек по рађању главице. Тада се мора омогућити максимална релаксација мишића, обезбедити проходност респираторних путева детета аспирацијом и извести издашну медиолатералну епизиотомију.

Рађање се може завршити уз:

Мекробертсов маневер-подизање ногу породиље са ногара и њихова максимална флексија према абдомену, то омогућава одмицање сакрума што даје простор за рађање.

Вудсов маневер- ротација задњег рамена а 180 степени чиме се ослобађа заробљено предње раме.

Рубинов маневер-притисак на предњу страну грудног коша плода што доводи до абдукције оба рамена, чиме се смањује биакромијални пречник.

Заванелијев маневер-састоји се од враћања главице кроз вагину у карлицу и вршење царског реза.

Намерна фрактура клавикуле потискивањем предње клавикуле уз рамус пубичне кости у циљу ослобађања предњег рамена. Клавикула брзо зараста, без значајних последица.

Текст на основу извора уредио др Емир Шефити ГАО ОБ Панчево

Извори: практкум породиљства Младеновић