1 2 3 4 5

ВестиУсвојене нове мере о трајању карантина у кућним условима и изузецима за блиске контакте COVID-19 позитивних особа

Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију у Републици Србији и земљама европског региона, као и карактеристике делта и омикрон варијанте вируса SARS-CoV-2, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ усвојио је измене мера које се односе на скраћење трајања карантина у кућним условима за блиске контакте COVID-19 позитивних особа са 14 на 10 дана, као и измене критеријума за изузећe од мера карантина након блиског контакта.

1.Мера карантина у кућним условима за све идентификоване блиске контакте COVID-19 случајева спроводи се у трајању од 10 календарских дана од момента последњег контакта.

-Након истека 10 дана, уколико у том периоду није дошло до појаве симптома и знакова болести, карантин се прекида без тестирања.

-Датум последње изложености, односно последњег контакта са COVID-19 случајем је нулти дан.

-Карантин се може прекинути након 7. (седмог) дана уз негативан резултат PCR теста урађеног о сопственом трошку. Узорак за PCR тест се може узети најраније 6. (шестог) дана од почетка карантина.

-Сви контакти којима је прописана мера карантина су у обавези да се до истека 14 дана од дана последњег контакта са COVID-19 случајем строго придржавају прописаних мера личне заштите (ношење заштитне маске увек кад се у затвореном простору борави са другим особама у истој просторији, као и на отвореном уколико се не може одржавати одстојање од најмање два метра од других особа, прање и дезинфекција руку, избегавање окупљања у затвореном и на отвореном простору).

2.Изузеци од мера карантина након блиског контакта

Од мере карантина након блиског контакта са COVID-19 случајем су изузете све особе које испуњавају најмање један од следећих критеријума:

-доказ о примљеној другој, односно трећој дози вакцине против заразне болести COVID-19 којим се потврђује да вакцинација није старија од 210 дана од последње дозе вакцине,

-доказ о прележаној заразној болести COVID-19 у виду позитивног REAL TIME PCR теста на SARS-CoV-2 или теста за детекцију антигена SARS-CoV-2, не млађег од 14 и не старијег од 210 дана од дана узорковања. Уколико је тест за детекцију антигена SARS-CoV-2 урађен у лабораторији у приватној својини, односно није уписан у информациони систем covid.rs уз резултат теста се мора поседовати извештај лекара из ковид амбуланте или извештај о хоспитализацији (отпусна листа) у којима се потврђује дијагноза болести COVID-19 у периоду када је извршено тестирање, ради прихватања доказа за потребе ослобађања од обавезе карантина/карантина у кућним условима.

-позитиван резултат серолошког тестирања на SARS-CoV-2 S-Protein (RBD) Immunoglobulin G (IgG) урађен у некој од лабораторија у јавном власништву, не старији од 90 дана од дана узорковања.

Особе које су изузете од мере карантина из горе наведених разлога су у обавези да се до истека 14 дана од дана последњег контакта са COVID-19 случајем строго придржавају прописаних мера личне заштите (ношење заштитне маске увек кад се у затвореном простору борави са другим особама у истој просторији, као и на отвореном уколико се не може одржавати одстојање од најмање два метра од других особа, прање и дезинфекција руку, избегавање окупљања у затвореном и на отвореном простору). Наведене мере саставни су део Стручно-методолошког упутства за спречавање уношења и контролу ширења COVID-19 у Републици Србији.

Извор: https://www.batut.org.rs/index.php?content=2318