1 2 3 4 5

Вести12. август – Међународни дан младих

Међународни дан младих обележава се сваког 12. августа, са циљем скретања пажње међународне заједнице на питања младих као и на потенцијал младих као партнера у данашњем глобалном друштву. Указује се на значај улоге младих људи у друштву, као и да подстакне младе на организовање активности у циљу скретања пажње јавности о свом положају.

Обележавање Међународног дана младих представља јединствену прилика за све који имају интерес да се уједине и осигурају да млади буду укључени у доношење одлука.
Појам „млади” описује фазу живота између детињства и одраслог доба. Младост је посебно животно раздобље у којем се уз биолошко и психолошко сазревање, одвија и процес укључивања појединца у друштвену заједницу. Током тог раздобља, од младих се очекује да развију вештине и способности којима би могли да преузму улоге у свим областима друштвеног деловања.

Процес укључивања појединца у друштво по правилу траје док се не постигне примерен степен социјалне аутономије, одговорности и самосталности.
У току и процес израде новог Закона о младима, који требало да омогући још веће учешће младих у доношењу одлука, као и омладински одговорно буџетирање, кроз различите механизме на свим нивоима власти, чиме се утиче и на јачање поверења младих у институције.
Охрабрује то да је буџет за омладинску политику Министарства је ове године повећан за трећину.

Извор:
https://www.politika.rs/scc/clanak/565957/beograd-medjunarodni-dan-mladih
http://www.zjz.org.rs/12-avgust-medjunarodni-dan-mladih-2021/
https://www.rts.rs/vesti/drustvo/5253554/cestitke-medjunarodni-dan-mladih.html

датум:
12.8.2023.