1 2 3 4 5

Вести7. април – Светски дан здравља

На Светски дан здравља, 7. априла 2023. године, Светска здравствена организација обележава 75. годишњицу од оснивања, под слоганом „Здравље за све“. Још 1948. године земље света су се удружиле и основале СЗО како би унапређивали здравље, очували свет безбедним и служили рањивим друштвеним групама тако да свако и свуда може да постигне највиши ниво здравља и благостања.

Кључне поруке за јавност су:
• Израз „Здравље за све“ предвиђа да сви људи имају добро здравље за испуњен живот у мирном, просперитетном и одрживом свету
• Право на здраље је основно људско право. Сваки човек мора имати приступ неопходним здравственим услугама, на време и на месту када су нам потребне, без финансијских потешкоћа
• 30% светске популације нема приступ основим здравственим услугама.
• Скоро две милијарде људи суочава се са катастрофалним или осиромашујућим трошковима за здравствене услуге, са значајним неједнакостима, које највише утичу на оне у најугроженијим срединама
• Универзална покривеност здравственом заштитом омогућује финансијску заштиту и приступ квалитетним основним услугама, извлачи људе из сиромаштва, унапређује добробит породица и заједница, штити од криза јавног здравља и покреће нас ка „Здрављу за све“
• Да би „Здравље за све“ постало стварност, потребни су нам појединици и заједнице које имају приступ висококвалитетним здравственим услугама, квалификовани здравствени радници који пружају квалитетну здравствену заштиту, усредсређују се на људе, креатори политике посвећени улагању у универзалну покривеност здравственом заштитом
• Научни докази указују да су здравствени системи засновани на приступу примарне здравствене заштите најефикаснији и најефективнији начин да се људима приближе услуге које доприносе здрављу и благостању
• КОВИД 19 је уназадио стремљење сваке земље до циља „Здравље за све“
• КОВИД 19 и друге ванредне здравствене ситуације, које се преклапају са хуманитарним и климатским кризама, економским ограничењима и ратом, учиниле су још хитнијим стремљење сваке земље до циља „Здравље за све“
• Мора се убрзати напредак ако се жели испуњење циљева одрживог развоја УН који се односи на здравље

Зашто је важна универзална доступност здравственој заштити?
Здравствена заштита је организована и свеобухватна делатност друштва чији је основни циљ остварење највишег могућег нивоа очувања здравља грађана. Здравствена заштита обухвата спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење и рехабилитацију. У оквиру друштвене бриге за здравље обезбеђује се здравствена заштита која обухвата:
• Очување и унапређење здравља, откривање и сузбијање фактора ризика за настанак обољења, стицање знања и навика о здравом начину живота
• Спречавање, сузбијање и рано откривање болести
• Правовремену дијагностику, благовремено лечење, рехабилитацију оболелих и повређених
• Информације које су становништву или појединцу потребне за одговорно поступање и за остваривање права на здравље

Десет највећих достигнућа у јавном здрављу:
1. Смањење смртности деце и мајки
2. Смањење болести које се могу спречити вакцинама
3. Приступ безбедној води и каланизацији
4. Превенција и контрола маларије
5. Превенција и контрола ХИВ/АИДС-а
6. Контрола туберкулозе
7. Контрола занемарних тропских болести
8. Контрола дувана
9. Повећана свест и побољшање глобалне безбедности на путевима
10. Побољшана спремност и одговор на глобалне здравствене претње

Шта свако од нас може да учини за своје здравље?
• Правилно се храните! Не прескачите оброке, водите рачуна о избору намирница и начину њихове припреме. Одржавајте пожељну телесну тежину
• Будите физички активни сваког дана
• Реците НЕ дувану. Будите заговорник окружења без дуванског дима
• Ограничите унос алкохолних пића.
• Дружите се!
• Редовно контролишите своје здравље код свог изабраног лекара

Текст на основу извора уредио др Октавијан Баба, клинички лекар Интерног одељења, ОБ Панчево

Извори:
• изјзв.орг.рс
• попортал.рс
• дзрума.рс