1 2 3 4 5

ВестиУлтразвук врата и штитасте жлезде

Данас је ултразвук врата и посебно штитасте жлезде поступак од великог значаја у откривању,оцени и праћењу тироидног/тироидних нодуса и треба га применити и ако се присуство нодуса утврди палпацијом.

Чвор у штитастој жлезди (тироидни нодус) је ограничена промена грађе тироидне жлезде. Неке ограничене промене грађе, чворови, могу да се издвоје опипавањем али се не виде ултразвуком или другим поступцима визуализације. Много чешће је да се ултразвуком и другим поступцима сликовног приказивања открију једна или више ограничених промена у штитастој жлезди које се не палпирају. Промене које се случајно открију у тироидном ткиву поступцима предузетим у циљу испитивања других структура врата називају се тироидни инциденталоми. Непалпабилни чворови имају исти степен опасности за злоћудну природу као и палпабилни исте величине .Уобичајено је да се приступа испитивању нодуса > 10 мм највећег пречника пошто они могу да буду клинички значајан тироидни малигнитет. Испитивању нодуса ≤ 10 мм пречника приступа се само ако постоји додатни разлог за сумњу на малигнитет (породична или лична анамнеза тироидног малигнитета, анамнеза зрачења врата у детињству и адолесценцији, ултразвучне особености нодуса, придружена лимфаденопатија. Тироидни чворови не представљају једну болест већ су клиничко испољавање великог броја различитих тироидних болести. Ултразвучни преглед је значајан у процени опасности од природе чвора,прецизном утврђивању броја и величине нодуса, оцени лимфаденопатије и ултразвуком вођенимубодом танком иглом (УТИ). Ултразвук поуздано описује изглед и величину доминантног нодуса и других, опипљивих и непалпабилних чворова . Користан је у аспирацији цистичнихпромена у жлезди.

Ултразвучни преглед штитасте жлезде треба да одговори на следећа питања:

Да ли нодус/иодговара/ју палпабилној/им промени/нама? Колике су тачно димензије нодуса? Да ли нодус имадоброћудне или сумњиве УЗ особине? Да ли постоји сумњива лимфаденопатија врата? Да ли јенодус и у којој сразмери цистичан? Да ли је нодус смештен постериорно у штитастој жлезди? Двепоследње особености указују на то да убод треба урадити под контролом ултразвуком.

Осим палпабилних, могу се наћи и чворови који се не палпирају али се виде ултразвуком. Збогтога је ултразвучни преглед штитасте жлезде и лимфних нодуса врата оправдан и када нема палпабилних промена ако постоје клинички разлози за сумњу (анамнеза, пол, узраст,географско порекло).Ултразвучне особености сугестивне за злоћудну природу нодуса су: хипоехогеност, неправилна ивица, одсуство засенчења око ивице нодуса, микрокалцификације, интранодозна хиперваскуларност и регионална лимфаденопатија. Удруженост ових ултразвучних особености може имати велику вероватноћу предвиђања малигнитета. Поред особености нодуса у штитастој жлезди, ултразвук је веома важан у оцени лимфних нодуса врата. Физикални налаз сумњиве аденопатије врата оправдава ултразвучни преглед и лимфних нодуса и штитасте жлезде због велике могућности локалних метастаза непрепознатог папиларног тироидног карцинома. Осим наведених разлога, ултразвучни преглед се обавља и у циљу добијања прецизних димензија чвора/чворова и ради бољег праћења могућих промена у току трајања болести. Поједине УЗ особености нодуса су врло убедљиве за одређену (доброћудну или злоћудну) природу нодуса. Прецизна локализација нодуса ултразвуком је од користи код избора поступка УТИ (вођена или не ултразвуком, избор пречника и дужине игле, аспирација или пункција). Неке ехографске особености су убедљиве за доброћудну природу нодуса. Потпуно цистични чворови, иако ретки (<2% свих нодуса), врло вероватно нису малигни. Микроцистични чворови са преко 50% цистичног волумена нодуса су 99,7% доброћудне природе.Важно је да ултразвучни налаз обавезно садржи податке о броју и положају нодуса у штитастој жлезди, величини, изгледу, облику, ивицама, садржају (нарочито ако има калцификација) и ехогености, изгледу и васкуларизацији непосредне околине и васкуларизацији самог нодуса.

Препорукe:

Дијагностички ултразвучни преглед треба урадити код свих особа са сумњом на постојање тироидног/тироидних нодуса, доказаном нодозном струмом или случајно нађеним нодусом другим прегледом врата.

Цистични, калцификовани и сливени чворови (у полинодозној струми) нису подобни за УЗ еластографски преглед.

Ултразвучни преглед се не препоручује као прегледни (screening) тест у популацији нити као рутински поступак у особа са нормалним клиничким налазом и без података из анамнезе о опасности за канцер тироидне жлезде.

Текст на основу извора уредила др Јована Мариновић, Одељење за радиолошку дијагностику, ОБ Панчево.

Извори :

www.batut.org.rs

R.Gunderman, Osnovi radiologije, Beogard 2016.