1 2 3 4 5

Одељења и СлужбеПоред Народне баште, 1830. године је подигнута Општа градска болница. Нема много података о здравственим приликама у Панчеву у то време.
Шездесет година касније, у болници је радило 12 лекара и 15 бабица. Град је у то време имао око 17.000 становника. Историја дуга више од 180 година излизала је камене плоче у ходницима некадашње Опште градске болнице. У узаним и дугим собама високих стропова, у којима су раније лежали болесници, данас се налазе канцеларије управе Опште болница Панчево.
Када су подизали ово здање, његови градитељи нису могли ни да претпоставе да ће у служби болесника једнога дана бити софистициране технологије које ће лекару омогућавати да притиском на дугме доðе до података важних за пацијентово здравље.


У саставу болнице постоје следећа одељења и службе

 •     * Oдељење клиничко-биохемиске лабораторије
 •     * одељење микробиологије
 •     * одељење патологије
 •     * болничка апотека
 •     * одељење физикалне медицине са рехабилитацијом
 •     * одељење рендген дијагностике са ултра звуком
 •     * одељење ургентне медицине
 •     * одељење опште хирургије
 •     * интензивна нега са операционим блоком
 •     * одељење урологије
 •     * одељење ортопедије
 •     * одељење психијатрије са дневном болницом
 •     * одељење за трансфузију крви
 •     * интерно одељење
 •     * дечије одељење
 •     * орл одељење
 •     * инфективно одељење
 •     * очно одељење
 •     * гинеколошко-акушерско одељење
 •     * неуропсихијатриско одељење
 •     * грудно одељење
 •     * онколошко одељење
 •     дерматовенеролошкo одељење
 •     * специјалистички центар
 •     * cлужба социјалне медицине