1 2 3 4 5

Вести22. мај – Међународни дан биолошке разноликости

Биодиверзитет, односно биолошка разноврсност подразумева разноликост живих организама. Заштита биодиверзитета је брига целог човечанства. Ради опстанка наше планете и квалитета живота човека и природе, свет би требало да се усмери на два главна циља: очување и рационално коришћење природе, што је од суштинске важности за одрживи развоји искорењивање сиромаштва и постизање Миленијумских циљева развоја.

Миленијумски циљеви развоја су искорењивање екстремног сиромаштва и глади, промовисање једнакости полова, смањење смртности код деце, побољшање здравља мајки, борба против ХИВ инфекције, маларије као и обезбеђивање еколошке одрживости.

Oчување биодиверзитета подразумева обнављање нарушених екосистема и природних станишта, као и очување и опоравак биљних и животињских врста. Свакој четвртој врсти сисара на Земљи прети истребљење, а пред умирањем је и 50% биљака.

Слоган Међународног дана биолошке разноврсности ове године је ,,Ми смо део решења за нашу природу,, а биће обележен само у виртуелном свету. Нагласак је стављен на људско здравље и на то колико оно зависи од биодиверзитета, јер постоје назнаке о вези између поремећаја равнотеже у свету и обољења као што је оно које изазива Корона вирус. Будући да нам је познато да би четвртина свих врста ускоро могла да нестане, опасност по наше здравље због губитка биодиверзитета је јасна. Осим што доноси огромну опасност за основне изворе прихода људи и средстава за преживљавање, ремећење равнотеже у природи нам слаби одбрану од преношења вируса са животиња на људе. И КОВИД 19 и ХИВ су примери зооноза, а оне су вероватно избиле услед трговине дивљим животињама. Треба да усвојимо приступ ,,јединствено здравље,,на свим нивоима доношења одлука – од глобалног до најлокалнијег – препознајући узајамне везе између здравља људи, животиња, биљака и наше заједничке околине.

Текст на основу извора уредио др Милош Свирчев, Општа болница Панчево, Интерно одељење

Извори:

-https://www.cbd.int/biodiversity-day

-Социјална медицина за студенте медицине, група аутора