1 2 3 4 5

ВестиИмунизација и календар имунизације

Имунизација је ефикасна мера спречавања болести, компликација болести и смрти од одређених заразних болести. Имунизација може бити активна и пасивна. Активна имунизација (вакцинација) је поступак којим се давањем вакцине као антигене супстанце постиже отпорност против одређених инфективних болести. Уношењем антигена, имунски систем се подстиче на стварање специфичних антитела и стварање ћелијског имунског одговора који представљају заштиту против инфективног агенса. Пасивна имунизација представља привремену заштиту применом специфичних антитела. За вакцинацију се користе вакцина и токсоид, а за пасивну имунизацију имуноглобулини и антитоксин. Вакцина је суспензија атенуисаних живих или мртвих микроорганизама или делова антигена. Токсоид је нетоксичан, измењен бактеријски токсин који индукује стварање антитоксина. Имуноглобулини су препарати који садрже мешавину антитела плазме или пречишћена специфична антитела, док је антитоксин антитело добијено из животињског серума.

КАЛЕНДАР ИМУНИЗАЦИЈЕ представља редослед давања вакцина у односу на узраст. На рођењу (породилиште) се апликују:
• БЦГ - против туберкулозе;
• ХБ - против хепатитиса Б (прва доза);
• ХБИГ - имуноглобулини против хепатитиса (примају новорођенчад ХбсАг+ мајки, у 4 дозе по шеми 0, 1, 2, 12 месеци).

У 2. месецу се апликује:
• ХБ - против хепатитиса Б (друга доза).
У 3. месецу (после навршена 2 месеца) се апликују:
• ДТП - против дифтерије, тетануса и великог кашља (прва доза);
• ОПВ - против дечје парализе (прва доза);
• Хиб - против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип б (прва доза).
Са навршених 3,5 месеци се апликују:
• ДТП - против дифтерије, тетануса и великог кашља (друга доза);
• ОПВ - против дечје парализе (друга доза);
• Хиб - против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип б (друга доза).

У 5. месецу (до навршеног 6. месеца) се апликују:
• ДТП - против дифтерије, тетануса и великог кашља (трећа доза);
• ОПВ - против дечје парализе (трећа доза);
• Хиб - против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип б (трећа доза);
• ХБ - против хепатитиса Б (трећа доза).
У 2. години (са навршених 12 до навршених 15 месеци) се апликује:
• ММР - против малих богиња, заушки и рубеле.
У 2. години (са навршених 17 до навршена 24 месеца) се апликују:
• ДТП - против дифтерије, тетануса и великог кашља (прва ревакцинација);
• ОПВ - против дечје парализе (прва ревакцинација).

У 7. години (пре уписа у први разред Основне школе) се апликују:
• ДТ - против дифтерије и тетануса (друга ревакцинација);
• ОПВ - против дечје парализе (друга ревакцинација);
• ММР - против малих богиња, заушки и рубеле (ревакцинација).
У 12. години (шести разред Основне школе) се апликује:
• ХБ - против хепатитиса Б (вакцинација школске деце која до тада нису вакцинисана са три дозе вакцине по шеми 0, 1, 6 месеци).
У 14. години (осми разред Основне школе) се апликују:
• дТ - против дифтерије и тетануса (трећа ревакцинација);
• ОПВ - против дечје парализе (трећа ревакцинација).

У 30. 40. 50. 60. години се апликује:
• ТТ - против тетануса (ревакцинација).

ТИПОВИ ВАКЦИНА - Вакцине се према саставу могу поделити на: живе, мртве, фракционе, анатоксичне, настале генетским инжењерингом и комбиноване и моновалентне вакцине.

Текст на основу извора уредила др Милица Маравић, Служба за Онкологију ОБ Панчево.

Литература:
Проф. др Рашко Степановић са сарадницима: “Педијатрија”, савремена администрација, Београд, 2001