1 2 3 4 5

ВестиКоксартроза

Коксартроза (coxarthrosis) представља хронично дегенеративно-регенеративну болест са клиничким манифестацијама најчешће у петој, шестој и седмој деценији живота. Претежно се јавља код жена.

Узроци настанка коксартрозе су различити и најчешће се наводе урођене аномалије зглоба кука, аномалије стечене за време раста (епифизиолиза, рахитис), претерано оптерећење зглоба кука (повећана телесна тежина), трауматско оштећење зглоба кука (ишчашење главе бутне кости, прелом главе бутне кости и ацетабулума), микротраума, хормонални поремећаји и старење организма.

У клиничкој слиције у почетку присутна локална болност у куку која се појачава при физичком оптерећењу. Бол се јавља и у наткленици и у колену због иритације n.obturatoriusa иn.femoralisa. Напредовањем болести обим покрета у пределу кука постаје све мањи. Контрактура кука постаје све израженија, тако да настају проблеми при ходању. Ходање постаје све теже и болније. Болесник се при ходу у почетку помаже штапом. У каснијем стадијуму болести покрети у куку су веома ограничени са скраћењем ноге на оболелој страни.

Радиолошки постоји сужење зглобног простора са деструктивним променама у зонама јачег оптерећења на ацетабулуму и глави бутне кости. Такође су присутне и цистичне формације као и рубни остеофити. Присутна је јака деформација зглоба кука.

Лечење коксартрозе зависи од стадијума болести. У почетној фази спроводи се неоперативно лечење које обухвата растерећење зглоба кука, (редукција телесне тежине), примена аналгетика и физикалне терапије у превенцији и смањењу контрактуре зглоба кука. Болне коксартрозе са деструкцијом зглоба код особа старијих од педесет година лече се уградњом тоталних ендопротеза зглоба кука.

Компликације

Најчешће компликације тоталне артропластике зглобова су инфекције, разлабављење компоненти ендопротезе и периартикуларне осификације. Због разлабављења компоненти ендопротезе на споју кост-цемент код млађих пацијената данас се примењују и безцементне ендопротезе чије компоненте имају порозне металне омотаче који омогућавају урастање коштаног ткива и фиксацију компоненти ендопротезе.

Текст на основу извора уредио др Алекса Милић, Општа болница Панчево, одељење за пријем и збрињавање ургентних стања.

Извор: Хирургија,катедра за хирургију Медицинског факултета у Нишу