1 2 3 4 5

ВестиПЛУЋНИ СУРФАКТАНТ

Плућни сурфактант је липидно-протеинска смеша која се синтетише у плућима фетуса, са задатком да обложи зидове алвеола, онемогући њихов колапс и спречи настанак ателектазе. Услед његовог недостатка по рођењу новорођенчета може настати акутно обољење плућа (РДС).

Оно се карактерише прогресивним колапсом алвеола, развојем дифузних микроателектаза и тешком клиничком сликом (РДС). Примена плућног сурфактанта у терапији треба бити што хитнија и не дозволити да се новорођенче исцрпи. Рана примена прве дозе је јако битна у побољшању клиничке слике. Другу и трећу дозу треба дати ако постоји потреба за механичком вентилацијом. Плућни сурфактант је течност која облаже плућне алвеоле и на тај начин смањује површинску напетост која се мења у зависности од укупне површине алвеоле коју облаже. У акту удисања волумен алвеола се повећава, а у издисају смањује. Допунски притисак који настаје због напетости на површини алвеола већи је код мањег волумена алвеоле тако да би се без сурфактанта алвеола скврчила или колабирала. Сурфактант смањује напетост површинске течности у алвеоли и тако ограничава притисак током издисаја. Први удисај новорођенчета зависи од сурфактанта. Код прематуруса је у недостатку што доводи до тежег успостављања дисања и појаву компликација. У неонатологији се најчешће користе CUROSURF, EXOSURF.

Текст на основу извора уредила Митић Марина, педијатријаска сестара, Одсек за неонатологију ГАО ОБ Панчево

Литература: Respiratory physiology - the essentialis, Molecular & integrativephysiology