1 2 3 4 5

ВестиАЛЕКСИЈА

Реч алексија настала је од грчког префикса "а-" (без, не) и речи "lexis" (реч). Алексија је неуролошки поремећај који се карактерише немогућношћу читања или разумевања писаних речи.

Узрок настанка
За језичке функције мозга, дакле, и за читање и писање, задужена је лева мождана половина која се још назива аналитичка. Код алексичара због кашњења развоја леве половине језичке функције преузима десна. Како десна половина примарно врши функције синтезе визуелног и аудитивног типа, појављују се тешкоће при анализи речи, а то објашњава због чега алексичари мисле на невербалан или визуеалан начин. Узрок настанка може бити и оштећење визуелно-асоцијативне ареје на задњем делу мозга. Може бити последица трауме, шлога и сл.
Клиничка слика

Алексија се јавља у најранијем детињству и обично се открива у раном школском добу, када дете почиње да савладава вештине читања и писања. Ова деца не знају да прочитају речи, некада чак могу да прочитају слово по слово, али не могу да слова споје у целину нити да разумеју значење прочитане речи.
Код одраслих, који су знали да читају а после неке трауме оболели од алекесије, постоји још увек сећање писања и читања и језичке функције су очуване. Ове особе препознају речи када им неко други спелује на глас, али не препознају када их сами читају.

Дијагноза
Посумњате ли да неко дете има алексију, потражите стручно мишљење логопеда или дефектолога. Данас постоје врло једноставни тестови помоћу којих се може са сигурношћу утврдити алексија.

Лечење
Не постоје универзални програми помоћи, него је програм и приступ за свако дете индивидуалан. Специфични програми се темеље на резултатима логопедских процена, системски су, поступни и развојно примерени. Језичко-говорни третман је темељан и у њега се уграђују вежбе за подстицање неразвијених вештина и способности (видних, слушних, графомоторичких, пажње, памћења...).

Извор:Стетоскоп.инфо
датум 28.7.2023.