1 2 3 4 5

Јавне набавке

Јавна набавке број 01/2016

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 02/2016

"ЛЕКОВИ И ЦИТОСТАТИЦИ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 03/2016

"РТГ ФИЛМОНИ И ХЕМИКАЛИЈЕ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 04/2016

"ИМПЛАНТИ ЗА КУКОВЕ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 05/2016

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 06/2016

"УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 09/2016

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 08/2016

"ПРИРОДНИ ГАС"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 07/2016

"ПОТРОШНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 01/2016

"ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 02/2016

"КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 04/2016

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИНФЕКТИВНИ ОТПАД "

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 01/2016

"РЕАГЕНСКИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД У ЛАБОРАТОРИЈИ"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 02/2016

"РЕАГЕНС ТРАКЕ И КОНТОРЛА ЗА АНАЛИЗАТОР ЗА ХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ УРИНА URISCAN PRO II"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 10/2016

"НАМИРНИЦЕ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 11/2016

"НАМИРНИЦЕ"

резервисана јавна набавка
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 03/2016

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 05/2016

"БОЛНИЧКА ПОСТЕЉИНА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 03/2016

"ДИЈАГНОСТИЧКИ РЕАГЕНСИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ХЕМОСТАЗЕ НА АУТОМАТСКОМ КОАГУЛОМЕТРУ SYSMEX 1500"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 12/2016

"ШАВНИ ХИРУШКИ МАТЕРИЈАЛ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 04/2016

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД АНАЛИЗАТОРА ЗА КАПИЛАРНО МЕРЕЊЕ ГЛУКОЗЕ BIOSEN C-LINE"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 05/2016

"ТЕСТОВИ ЗА МИНИ ВИДАС"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 14/2016

" МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 06/2016

"УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-ОДНОШЕНЈЕ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 06/2016

"ТРАКЕ ЗА ОДРЕЂИВАНЈЕ ГЛУКОЗЕ ACCU-CHEK"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 06/2016

"ТЕСТОВИ ЗА МИНИ ВИДАС"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 07/2016

"УСЛУГЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ-МИКРОБОИЛОШКА И ХЕМИЈСКА ПРЕВЕРА ВОДЕ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 09/2016

"УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-РЕДОВНИ МЕСЕЧНИ ПРЕГЛЕДИ СТАБИЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА И РУЧНЕ ЈАВЉАЧЕ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 08/2016

"УСЛУГЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ-МЕСЕЧНА КОНТРОЛА ЛТ ДОЗИОМЕТАРА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ У СВОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ИЗВОРИМА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 10/2016

"УСЛУГЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ-ИСПИТИВАЊЕ РЕНДГЕН АПАРАТА,СКЕНЕРА И МАМОГРАФА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 11/2016

"УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-УСЛУГЕ ОДНОШЕЊА ФИКСИРА,РАЗВИЈАЧА.ФЛУО ЦЕВИ,АМБАЛАЖЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 12/2016

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИНФЕКТИВНИ ОТПАД"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 13/2016

"МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 14/2016

"УСЛУГЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ-МИКРОБИОЛОШКА И ХЕМИЈСКА ПРОВЕРА ВОДЕ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 15/2016

"ПОТРОШНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 13/2016

"УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 09/2016

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 08/2016

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 15/2016

"МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 16/2016

"УСЛУГЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ-ИСПИТИВАЊЕ РЕНДГЕН АПАРАТА,СКЕНЕРА И МАМОГРАФА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 17/2016

"УСЛУГЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ-МЕСЕЧНА КОНТРОЛА ЛТ ДОЗИОМЕТАРА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ У СВОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ИЗВОРИМА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 18/2016

"УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-СЕРВИСИРАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА И ХИДРАНАТА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 20/2016

"УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-УСЛУГЕ ОДНОШЕЊА ФАРМАЦЕУТСКОГ И ЦИТОТОКСИЧНОГ ОТПАДА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 19/2016

"РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 21/2016

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИНФЕКТИВНИ ОТПАД"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 22/2016

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 03/2016

"ГОРИВО"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 16/2016

"УСЛУГЕ ОДРЖАВАНЈА И ПОПРАВКЕ СА ЗАМЕНИМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНИХ МАТЕРИЈАЛА НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 10/2016

"ЛЕКОВИ И ЦИТОСТАТИЦИ"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 24/2016

"УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 23/2016

"УСЛУГЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ-ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ У СВОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ ДОЛАЗЕ У КОНТАКТ СА ИЗВОРИМА ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 11/2016

"ШАВНИ И ХИРУШКИ МАТЕРИЈАЛ"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 17/2016

"ПОТРОШНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 3"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 25/2016

"УСЛУГА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 18/2016

"ЛЕКОВИ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 20/2016

"ШАВНИ И ХИРУШКИ МАТЕРИЈАЛ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 21/2016

"МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 19/2016

"НАМИРНИЦЕ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 27/2016

"РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 28/2016

"УСЛУГЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ-УСЛУГЕ ИСПИТИВАЊА ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ УДАРА И ОСТАЛИХ ШТЕТНИХ ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ И УТВРЂИБАЊЕ ИСПРАВНОСТИ ИСТИХ"

ј
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 12/2016

"УСЛУГЕ ОДРЖАВАНЈА И ПОПРАВКЕ СА ЗАМЕНИМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНИХ МАТЕРИЈАЛА НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 30/2016

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 23/2016

"НАМИРНИЦЕ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 24/2016

"УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 23/2016

"НАМИРНИЦЕ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 22/2016

"НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПШТУ БОЛНИЦУ ПАНЧЕВО"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 25/2016

"УСЛУГЕ ОДРЖАВАНЈА И ПОПРАВКЕ СА ЗАМЕНИМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНИХ МАТЕРИЈАЛА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 13/2016

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 24/2016

"ПОТРОШНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 4"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 31/2016

"РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 14/2016

"УГРАДНИ МАТЕРИЈА У ХИРУРГИЈИ"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 26/2016

"ЕЛЕКТРОХИРУШКА ЈЕДИНИЦА"

Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 32/2016

"РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА-АНТИВИРУС"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 33/2016

"УСЛУГЕ ОДРЖАВАНЈА СИСТЕМА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 16/2016

"УСЛУГЕ ОДРЖАВАНЈА И ПОПРАВКЕ СА ЗАМЕНИМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНИХ МАТЕРИЈАЛА НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Техничка спецификација
Обавештење


Јавна набавке број 35/2016

"АНТИВИРУС"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора


Јавна набавке број 34/2016

"ЦТГ апарати"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора


Јавна набавке број 36/2016

"РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора


Јавна набавке број 37/2016

"УЛТРАЗВУЧНИ КОЛОР-ДОПЛЕР АПАРАТ ЗА ПЕДИЈАТРИЈУ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора


Јавна набавке број 38/2016

"СТАНИЦА КИСЕОНИКА СА УГРАДЊОМ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора


Јавна набавке број 01/2017

"ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЗАПОСЛЕНИХ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 4
Одлука о додели уговора


Јавна набавка број 01/2017

"ПОТРОШНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tехничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Питања и одговори 6
Питања и одговори 7
Питања и одговори 8
Питања и одговори 9
Питања и одговори 10
Питања и одговори 11
Питања и одговори 12
Питања и одговори 13
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Питања и одговори 14
Питања и одговори 15
Питања и одговори 16
Питања и одговори 17
Питања и одговори 18
Питања и одговори 19
Питања и одговори 20
Питања и одговори 21
Питања и одговори 22
Питања и одговори 23
Питања и одговори 24
Питања и одговори 25
Питања и одговори 26
Питања и одговори 27
Питања и одговори 28
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 1
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 2
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 3
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 4
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 5
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 6
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 7
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 8
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 9
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 10
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 11
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 12
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 13
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 14
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 15
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 16
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 17
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 18
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 19
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 20
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 21
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 22
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 23
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 24
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 25
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 26
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 27
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 28
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 29
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 30
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 31
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 32
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 33
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 34
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 35
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 36
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 37
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 39
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 40
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 41
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 42
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 43
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 44
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 45
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 46
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 47
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 48
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 49
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 50
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 51
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 52
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 53
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 54
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 55
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 56
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 57
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 58
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 59
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 60
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 61
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 62
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 63
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 64
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 65
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 66
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 67
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 68
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 69
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 70
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 71
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 72
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 73
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 74
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 75
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 76
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 77
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 78
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 79
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 80
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 81
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 82
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 83
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 84
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 85
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 86
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 87
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 88
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 89
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 90
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 91
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 92
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 93
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 94
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 95
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 96
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 97
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 98
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 99
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 100
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 101
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 102
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 103
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 104
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 105
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 106
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 107
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 108
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 109
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 110
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 111
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 112
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 113
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 114
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 115
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 116
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 117
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 118
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 119
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 120
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 121
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 122
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 123
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 124
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 125
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 126
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 127
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 128
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 129
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 130
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 131
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 132
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 133
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 134
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 135
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 136
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 137
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 138
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 139
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 140
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 141
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 142
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 143
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 144
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 145
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 146
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 147
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 148
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 149
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 150
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 151
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 152
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 153
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 154
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 155
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 156
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 157
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 158
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 159
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 160
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 161
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 162
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 163
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 164
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 165
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 166
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 167
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 168
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 169
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 170
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 171
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 172
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 173
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 174
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 175
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 176
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 177
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 178
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 179
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 180
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 181
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 182
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 183
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 184
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 185
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 186
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 187
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 188
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 189
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 190
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 191
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 192
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 193
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 194
Одлука ЈНОП 01-17-Партија 195
Обавештење о обустави поступка - Партија 17
Обавештење о обустави поступка - Партија 22
Обавештење о обустави поступка - Партија 42
Обавештење о обустави поступка - Партија 44
Обавештење о обустави поступка - Партија 49
Обавештење о обустави поступка - Партија 54
Обавештење о обустави поступка - Партија 55
Обавештење о обустави поступка - Партија 56
Обавештење о обустави поступка - Партија 57
Обавештење о обустави поступка - Партија 72
Обавештење о обустави поступка - Партија 76
Обавештење о обустави поступка - Партија 104
Обавештење о обустави поступка - Партија 105
Обавештење о обустави поступка - Партија 107
Обавештење о обустави поступка - Партија 111
Обавештење о обустави поступка - Партија 112
Обавештење о обустави поступка - Партија 115
Обавештење о обустави поступка - Партија 133
Обавештење о обустави поступка - Партија 135
Обавештење о обустави поступка - Партија 141
Обавештење о обустави поступка - Партија 148
Обавештење о обустави поступка - Партија 152
Обавештење о обустави поступка - Партија 158
Обавештење о обустави поступка - Партија 166
Обавештење о обустави поступка - Партија 167
Обавештење о обустави поступка - Партија 168
Обавештење о обустави поступка - Партија 172
Обавештење о обустави поступка - Партија 185
Обавештење о обустави поступка - Партија 186
Обавештење о обустави поступка - Партија 189


Јавна набавка број 02/2017

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tехничка спецификација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде II
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде III
Tехничка спецификација
Tехничка спецификација II
Tехничка спецификација III
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Питања и одговори 6
Обавештење о закљученом уговору - B. Braun Adria RSRB
Обавештење о закљученом уговору - Eco Trade BG
Обавештење о закљученом уговору - Farmalogist
Обавештење о закљученом уговору - Fresenius Medical Care II
Обавештење о закљученом уговору - Fresenius MEdical Care
Обавештење о закљученом уговору - Medicon
Обавештење о закљученом уговору - Omni Medical


Јавна набавка број 02/2017

"ЕЛЕКТРОМАТЕРИЈАЛ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора


Јавна набавка број 03/2017

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tехничка спецификација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о обустави поступка - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Измена одлуке о додели уговора - Партија 2Јавна набавка број 04/2017

"РТГ ФИЛМОВИ И ХЕМИКАЛИЈЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tехничка спецификацијаЈавна набавка број 05/2017

"МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tехничка спецификација
Измена техничке спецификације
Измена техничке спецификације II
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Питања и одговори 6
Питања и одговори 7
Питања и одговори 8
Одлука о додели уговора-Партија 1
Одлука о додели уговора-Партија 2
Одлука о додели уговора-Партија 4
Одлука о додели уговора-Партија 5
Одлука о додели уговора-Партија 6
Одлука о додели уговора-Партија 7
Одлука о додели уговора-Партија 8
Одлука о додели уговора-Партија 9
Одлука о додели уговора-Партија 10
Одлука о додели уговора-Партија 11
Одлука о додели уговора-Партија 12
Одлука о додели уговора-Партија 13
Одлука о додели уговора-Партија 14
Одлука о додели уговора-Партија 15
Одлука о додели уговора-Партија 16
Одлука о додели уговора-Партија 12 (I)
Одлука о обустави поступка - Партија 4
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Обавештење о закљученом уговору - ECO Trade BG
Обавештење о закљученом уговору - Flora Komerc
Обавештење о закљученом уговору - Gosper
Обавештење о закљученом уговору - Maglovac
Обавештење о закљученом уговору - Maglovac II
Обавештење о закљученом уговору - SN Medic
Обавештење о закљученом уговору - Topchemie MedlabЈавна набавка број 06/2017

"УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tехничка спецификација
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације II
Измена техничке спецификације
Измена техничке спецификације II
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Питања и одговори 6
Питања и одговори 7
Питања и одговори 8
Питања и одговори 9
Питања и одговори 10
Питања и одговори 11
Питања и одговори 12
Питања и одговори 13
Питања и одговори 14
Одлука о обустави поступка - Партија 8
Одлука о обустави поступка - Партија 14
Одлука о обустави поступка - Партија 15
Одлука о обустави поступка - Партија 24
Одлука о обустави поступка - Партија 25
Одлука о обустави поступка - Партија 26
Одлука о обустави поступка - Партија 27
Одлука о обустави поступка - Партија 28
Одлука о обустави поступка - Партија 29
Одлука о обустави поступка - Партија 30
Одлука о обустави поступка - Партија 31
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о обустави поступка - Партија 16
Одлука о обустави поступка - Партија 23
Одлука о додели уговора - Партија 19
Одлука о додели уговора - Партија 22
Одлука о додели уговора - Партија 32
Одлука о додели уговора - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 33
Одлука о додели уговора - Партија 21
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о додели уговора - Партија 20
Одлука о додели уговора - Партија 3Јавна набавка број 07/2017

"ЛЕКОВИ КОЈИ СЕ НЕ НАБАВЉАЈУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tехничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о додели уговора - Партија 19
Одлука о додели уговора - Партија 20
Одлука о додели уговора - Партија 21
Одлука о додели уговора - Партија 22
Одлука о додели уговора - Партија 23
Одлука о додели уговора - Партија 24
Одлука о додели уговора - Партија 25
Одлука о додели уговора - Партија 26
Одлука о додели уговора - Партија 27
Одлука о додели уговора - Партија 28
Одлука о додели уговора - Партија 29
Одлука о додели уговора - Партија 30
Одлука о додели уговора - Партија 31Јавна набавка број 08/2017

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД ИМУНОХЕМИЈСКОГ АНАЛИЗАТОРА "ARCHITECT i2000SR"

отворени поступак
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 09/2017

"ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tехничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора-Партија 1
Одлука о додели уговора-Партија 2
Одлука о додели уговора-Партија 3
Одлука о додели уговора-Партија 4
Одлука о додели уговора-Партија 5
Одлука о додели уговора-Партија 6Јавна набавка број 09/2017

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД БИОХЕМИЈСКОХ АНАЛИЗАТОРА "BECKMAN DXC800" И "BECКMAN AU480" ХЕМАТОЛОШКОГ БРОЈАЧА "BECKMAN ACT diff" И ГАСНОГ АНАЛИЗАТОРА "GEM PREMIER 3000"

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 10/2017

"УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ ОРТОПЕДИЈИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tехничка спецификација
Одлука о додели уговора-Партија 1
Одлука о додели уговора-Партија 2
Одлука о додели уговора-Партија 3
Одлука о додели уговора-Партија 5
Одлука о додели уговора-Партија 6
Одлука о додели уговора-Партија 9
Одлука о додели уговора-Партија 11
Одлука о додели уговора-Партија 12
Одлука о додели уговора-Партија 13
Одлука о додели уговора-Партија 14
Одлука о додели уговора-Партија 15
Одлука о додели уговора-Партија 16
Одлука о додели уговора-Партија 17
Одлука о додели уговора-Партија 18
Одлука о додели уговора-Партија 19
Одлука о додели уговора-Партија 20
Одлука о додели уговора-Партија 22
Одлука о обустави поступка-Партија 4
Одлука о обустави поступка-Партија 7
Одлука о обустави поступка-Партија 8
Одлука о обустави поступка-Партија 10
Одлука о обустави поступка-Партија 21
Одлука о обустави поступка-Партија 23
Одлука о обустави поступка-Партија 24
Обавештење о закљученом уговору - Narcissus
Обавештење о закљученом уговору - Ortokon
Обавештење о закљученом уговору - Traffix
Обавештење о закљученом уговору - Zorex PharmaЈавна набавка број 11/2017

"УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ ХИРУРГИЈИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tехничка спецификација
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Oдлука о додели уговора-Партија 2
Oдлука о додели уговора-Партија 3
Oдлука о додели уговора-Партија 4
Oдлука о додели уговора-Партија 5
Oдлука о додели уговора-Партија 6
Oдлука о додели уговора-Партија 7
Oдлука о обустави поступка-Партија 1
Oбавештење о закљученом уговору - Мakler
Oбавештење о закљученом уговору - Premium Surgical CompanyЈавна набавка број 03/2017

"КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 12/2017

"ШАВНИ И ХИРУРШКИ МАТЕРИЈАЛ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tехничка спецификација
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена техничке спецификације II
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 10а
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Обавештење о закљученом уговору - Аko Med II
Обавештење о закљученом уговору - Аko Med
Обавештење о закљученом уговору - АMG Pharm II
Обавештење о закљученом уговору - АMG Pharm
Обавештење о закљученом уговору - B. Braun Adria RSRB
Обавештење о закљученом уговору - Deconta Pro
Обавештење о закљученом уговору - Eumed
Обавештење о закљученом уговору - Medi Ray II
Обавештење о закљученом уговору - Medi Ray
Обавештење о закљученом уговору - StigaЈавна набавка број 04/2017

"ТЕЧНИ ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ПРАЊЕ ВЕША"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - Zorka Pharma-HemijaЈавна набавка број 05/2017

"УЛТРАЗВУЧНЕ СОНДЕ СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 04/2017

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АПАРАТ "ACCU-CHEK"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Измена конкурсне документацијеЈавна набавка број 02/2017

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД АНАЛИЗАТОРА ЗА КАПИЛАРНО МЕРЕЊЕ ГЛУКОЗЕ "BIOSEN C-LINE"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 05/2017

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА АПАРАТ "URISCAN PRO II"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговоруЈавна набавка број 03/2017

"РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ "SYSMEX"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговоруЈавна набавка број 13/2017

"ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Питања и одговори 6
Питања и одговори 7
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Измена конкурсне документације II
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 3
Измена конкурсне документације III
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 11.10.2017.
Измена техничке спецификације II
Одлука о обустави поступка - Партија 2Јавна набавка број 14/2017

"НАМИРНИЦЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 5
Питања и одговори 6
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Обавештење о закљученом уговору - Ju Vel
Обавештење о закљученом уговору - T.R.V SnjezanaЈавна набавка број 06/2017

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД ХЕМАТОЛОШКОГ БРОЈАЧА

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Oдлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговоруЈавна набавка број 06/2017

"ПРЕУЗИМАЊЕ ЦИТОТОКСИЧНОГ, ФАРМАЦЕУТСКОГ, ХЕМИЈСКОГ И ЕЛЕКТРИЧНО - ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 17/2017

"ПОТРОШНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 2"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена техничке спецификације
Измена техничке спецификације II
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о додели уговора - Партија 19
Одлука о додели уговора - Партија 21
Одлука о додели уговора - Партија 23
Одлука о додели уговора - Партија 24
Одлука о додели уговора - Партија 25
Одлука о додели уговора - Партија 26
Одлука о додели уговора - Партија 27
Одлука о додели уговора - Партија 29
Одлука о додели уговора - Партија 30
Одлука о додели уговора - Партија 31
Одлука о додели уговора - Партија 34
Одлука о додели уговора - Партија 35
Одлука о додели уговора - Партија 36
Одлука о додели уговора - Партија 37
Одлука о додели уговора - Партија 38
Одлука о додели уговора - Партија 40
Одлука о додели уговора - Партија 41
Одлука о додели уговора - Партија 42
Одлука о додели уговора - Партија 44
Одлука о додели уговора - Партија 45
Одлука о додели уговора - Партија 46
Одлука о додели уговора - Партија 47
Одлука о обустави поступка - Партија 11
Одлука о обустави поступка - Партија 12
Одлука о обустави поступка - Партија 13
Одлука о обустави поступка - Партија 14
Одлука о обустави поступка - Партија 15
Одлука о обустави поступка - Партија 20
Одлука о обустави поступка - Партија 22
Одлука о обустави поступка - Партија 28
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 32
Одлука о обустави поступка - Партија 9
Одлука о обустави поступка - Партија 33
Одлука о додели уговора - Партија 43Јавна набавка број 18/2017

"НАМИРНИЦЕ - СВЕЖЕ МЕСО"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 4
Одлука о додели уговора
Измена одлуке о додели уговораЈавна набавка број 19/2017

"НАМИРНИЦЕ 3"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Измена конкурсне документације II
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5Јавна набавка број 07/2017

"ПРОШИРЕЊЕ КАПАЦИТЕТА АРХИВЕ ПОСТОЈЕЋЕГ "CARESTREAM VUE PACS" СИСТЕМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРВЕ И КОМПЛЕТНЕ ДРУГЕ КОПИЈЕ СЛИКЕ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 07/2017

"ТЕСТОВИ ЗА "MINI VIDAS"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговоруЈавна набавка број 20/2017

"ДИЈАГНОСТИЧКИ РЕАГЕНСИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ФУНКЦИЈЕ ТРОМБОЦИТА И УЧИНКА АНТИАГРЕГАЦИОНЕ ТЕРАПИЈЕ НА АПАРАТУ "MULTIPLATE" ФИРМЕ "DYNABYTE GmbH"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 08/2017

"ИНСТРУМЕНТИ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 09/2017

"ОДРЖАВАЊЕ "NexTBIZ" софтвера

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 22/2017

"МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ 2"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4Јавна набавка број 10/2017

"МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о обустави поступка - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о обустави поступка - Партија 6
Одлука о обустави поступка - Партија 7
Одлука о обустави поступка - Партија 8
Одлука о обустави поступка - Партија 9
Обавештење о закљученом уговоруЈавна набавка број 11/2017

"САНАЦИЈА ВРЕЛОВОДНОГ КОТЛА ТИПА "LOGANO S825M" ТОПЛОТНОГ УЧИНКА 3050kW"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступкаЈавна набавка број 24/2017

"РЕКОНСТРУКЦИЈА ИНТЕРНИСТИЧКОГ БЛОКА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО"

отворени поступак
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора о јавној набавци
Одлука о измени уговора о јавној набавци II
Одлука о измени уговора о јавној набавци III
Одлука о измени уговора о јавној набавци IV
Одлука о измени уговора о јавној набавци VЈавна набавка број 12/2017

"САНАЦИЈА ВРЕЛОВОДНОГ КОТЛА ТИПА "LOGANO S825M" ТОПЛОТНОГ УЧИНКА 3050kW"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 23/2017

"СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговоруЈавна набавка број 24/2017

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРАНФУЗИЈУ 2"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о обустави поступка - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3Јавна набавка број 08/2017

"РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ "SYSMEX"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговоруЈавна набавка број 26/2017

"ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ 2"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2Јавна набавка број 25/2017

"СУВИ ЛАСЕРСКИ ФИЛМОВИ ЗА РТГ СЛУЖБУ КОМПАТИБИЛНИ СА МЕДИЦИНСКИМ ЛАСЕРСКИМ ПРИНТЕРОМ "DV 5950" ПРОИЗВОЂАЧА "CARESTREAM HEALTH"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 27/2017

"ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ 2"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 13/2017

"БОЛНИЧКА ПОСТЕЉИНА, УНИФОРМЕ И ПЛАТНА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 09/2017

"ПОПРАВКА АПАРАТА ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ СКЕНЕР)"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 01/2018

"ПОТРОШНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Питања и одговори 6
Питања и одговори 7
Питања и одговори 8
Питања и одговори 9
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификацијеЈавна набавка број 02/2018

"ИМЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7Јавна набавка број 01/2018

"ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора


Јавна набавка број 04/2018

"ЛЕКОВИ КОЈИ СЕ НЕ НАБАВЉАЈУ ЦЕНТРИЛИЗОВАНО"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о додели уговора - Партија 19
Одлука о додели уговора - Партија 20
Одлука о додели уговора - Партија 21
Одлука о додели уговора - Партија 22
Одлука о додели уговора - Партија 23
Одлука о додели уговора - Партија 24
Одлука о додели уговора - Партија 25
Одлука о додели уговора - Партија 26
Одлука о додели уговора - Партија 27
Одлука о додели уговора - Партија 28
Одлука о додели уговора - Партија 29
Одлука о додели уговора - Партија 30
Одлука о додели уговора - Партија 31
Одлука о додели уговора - Партија 32
Одлука о додели уговора - Партија 33
Одлука о додели уговора - Партија 34
Одлука о обустави поступка - Партија 35
Одлука о додели уговора - Партија 36
Одлука о додели уговора - Партија 37
Одлука о додели уговора - Партија 38
Одлука о додели уговора - Партија 39
Одлука о додели уговора - Партија 40Јавна набавка број 03/2018

"УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о обустави поступка - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15Јавна набавка број 02/2018

"ВИДЕО ГАСТРОСКОП"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору


Јавна набавка број 05/2018

"ПРИРОДНИ ГАС"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 06/2018

"МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14Јавна набавка број 07/2018

"УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Обавештење о продужењу рока за подношење рока
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7Јавна набавка број 03/2018

"УСЛУГЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора


Јавна набавка број 08/2018

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Измена техничке спецификације
Питања и одговори 2
Измена техничке спецификације II
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 26
Одлука о додели уговора - Партија 27
Одлука о додели уговора - Партија 29
Одлука о додели уговора - Партија 30
Одлука о додели уговора - Партија 31
Одлука о додели уговора - Партија 32
Одлука о додели уговора - Партија 33
Одлука о додели уговора - Партија 38
Одлука о обустави поступка - Партија 8
Одлука о обустави поступка - Партија 12
Одлука о обустави поступка - Партија 19
Одлука о обустави поступка - Партија 28
Одлука о обустави поступка - Партија 34
Одлука о обустави поступка - Партија 35
Одлука о обустави поступка - Партија 36
Одлука о обустави поступка - Партија 37
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о додели уговора - Партија 20
Одлука о додели уговора - Партија 21
Одлука о додели уговора - Партија 22
Одлука о додели уговора - Партија 24
Одлука о додели уговора - Партија 25
Одлука о додели уговора - Партија 40
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 23
Одлука о додели уговора - Партија 41Јавна набавка број 04/2018

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИНФЕКТИВНИ ОТПАД"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора


Јавна набавка број 04/2018

"ПOТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АПАРАТ "ACCU-CHEK"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 05/2018

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА АПАРАТ "URISCAN PRO II"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 02/2018

"РЕАГЕНСИ ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АПАРАТЕ "BECKMAN DXC 800", "BECKMAN AU 480", "ACCSESS 2", "BECKMAN COULTER ACT DIFF I "GEM PREMIER 3000"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 07/2018

"ТЕСТОВИ ЗА "VITEK 2 COMPACT"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступкаЈавна набавка број 06/2018

"ПОДЛОГЕ ЗА ХЕМОКУЛТУРУ ЗА АПАРАТ "BACT ALERT"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 09/2018

"РТГ ФИЛМОВИ И ХЕМИКАЛИЈЕ "

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11Јавна набавка број 03/2018

"ТЕСТОВИ ЗА "MINI VIDAS"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 11/2018

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о обустави поступка - Партија 15Јавна набавка број 10/2018

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Измена техничке спецфикације II
Питања и одговори 2
Измена конкурсне документације II
Измена техничке спецфикације III
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 3
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 3А
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о обустави поступка - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14Јавна набавка број 01/2018

"ПОСТАВЉАЊЕ ЗВУЧНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ ПОДОВА - ДОДАТНИ РАДОВИ"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступкаЈавна набавка број 08/2018

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД ХЕМАТОЛОШКИХ БРОЈАЧА"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступкаЈавна набавка број 09/2018

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД АНАЛИЗАТОРА ЗА КАПИЛАРНО МЕРЕЊЕ ГЛУКОЗЕ "BIOSEN C-LINE"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 10/2018

"РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ "SYSMEX"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступкаЈавна набавка број 11/2018

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА "FRESENIUS" АПАРАТЕ

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступкаЈавна набавка број 05/2018

"РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 12/2018

"НАБАВКА И УГРАДЊА МЕДИЦИСНКИХ СЕТОВА"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификацијаЈавна набавка број 12/2018

"РЕАГЕНСИ ЗА АПАРАТ "SYSMEX"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 12/2018

"ТАБЛЕТИРАНА СО"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Питања и одговори 1
Одлука о обустави поступкаЈавна набавка број 13/2018

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД ИМУНОХЕМИЈСКОГ АНАЛИЗАТОРА "ARCHITECT I 2000 SR"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 14/2018

"ШАВНИ И ХИРУРШКИ МАТЕРИЈАЛ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о обустави поступка - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 17Јавна набавка број 08/2018

"ТЕЧНИ ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ПРАЊЕ ВЕША"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење позива
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 09/2018

"ПРЕУЗИМИЊЕ ЦИТОТОКСИЧКОГ, ФАРМАЦЕУТСКОГ, ХЕМИЈСКОГ И ЕЛЕКТРИЧНО - ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора


Јавна набавка број 07/2018

"ГОРИВО"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 15/2018

"НАМИРНИЦЕ 1 - ПИЛЕЋЕ МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена техничке спецификације
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори 2Јавна набавка број 16/2018

"НАМИРНИЦЕ 2 - ВОЋЕ И СВЕЖЕ ПОВРЋЕ, ПОВРЋЕ У КОНЗЕРВАМА И КОНЗУМНА ЈАЈА"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3Јавна набавка број 10/2018

"КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 17/2018

"НАМИРНИЦЕ 2 - БРАШНО, РИБА, МЛЕКО, НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговара - Партија 1
Одлука о додели уговара - Партија 2
Одлука о додели уговара - Партија 3
Одлука о додели уговара - Партија 4
Одлука о додели уговара - Партија 5Јавна набавка број 18/2018

"НАМИРНИЦЕ 2 - ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО МЕСО"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 19/2018

"УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Питања и одговори 6
Питања и одговори 7
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Одлука о обустави поступка - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 20
Одлука о додели уговора - Партија 21
Одлука о додели уговора - Партија 22
Одлука о додели уговора - Партија 33
Одлука о обустави поступка - Партија 8
Одлука о обустави поступка - Партија 14
Одлука о обустави поступка - Партија 15
Одлука о обустави поступка - Партија 18
Одлука о обустави поступка - Партија 19
Одлука о обустави поступка - Партија 23
Одлука о обустави поступка - Партија 24
Одлука о обустави поступка - Партија 26
Одлука о обустави поступка - Партија 27
Одлука о обустави поступка - Партија 28
Одлука о обустави поступка - Партија 29
Одлука о обустави поступка - Партија 30
Одлука о обустави поступка - Партија 31
Одлука о обустави поступка - Партија 32Јавна набавка број 21/2018

"ИНСТРУМЕНТИ ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 23/2018

"ВЕНТИЛАТОР (РЕСПИРАТОР) ЗА МЕХАНИЧКУ ВЕНТИЛАЦИЈУ ПЛУЋА ОДРАСЛИХ ПАЦИЈЕНТА И ДЕЦЕ СА ФУНКЦИЈОМ АДАПТИВНЕ ВЕНТИЛАЦИОНЕ ПОТПОРЕ (АВС)"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора
Измена одлуке о додели уговора
Измена одлуке о додели уговора II
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о наставку активностиЈавна набавка број 22/2018

"НАБАВКА СИСТЕМА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ СА ПРАТЕЋИМ ПАЦИЈЕНТ МОНИТОРОМ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда-пријава
Измена конкурсне документације
Закључак о одбацивању захтева за заштиту права
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 24/2018

"ДИГИТАЛНИ РАДИОГРАФСКИ СИСТЕМ СА ПЛАФОНСКИМ НОСАЧЕМ, БЕЖИЧНИМ ФЛАТ ПАНЕЛОМ И ДИЈАГНОСТИЧКОМ РАДНОМ СТАНИЦОМ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 11/2018

"МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 25/2018

"БАТЕРИЈСКИ МОТОРНИ СИСТЕМ СА ИЗМЕЊИВИМ ГЛАВАМА ЗА БУРГИЈУ И ТЕСТЕРУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 26/2018

"АУТОМАТСКИ ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОР ОД 15 ЛИТАРА"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 12/2018

"ПРЕУЗИМАЊЕ ХЕМИЈСКОГ ОТПАДА (АЛКОХОЛ, КСИЛОЛ, ФОРМАЛДЕХИД, БОЈЕ, ПАРАФИН)"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 20/2018

"ПОТРОШНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 2"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације II
Измена техничке спецификације II
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о обустави поступка - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о обустави поступка - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о обустави поступка - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о обустави поступка - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о обустави поступка - Партија 19Јавна набавка број 13/2018

"ТАБЛЕТИРАНА СО"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 14/2018

"МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена техничке спецификације
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Измена техничке спецификације II
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о обустави поступка - Партија 7
Одлука о обустави поступка - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9Јавна набавка број 28/2018

"НАБАВКА УЗ АПАРАТА СА ЛИНЕАРНОМ И КОНВЕКСНОМ СОНДОМ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 29/2018

"ИМПЛАНТАТИ У ОРТОПЕДИЈИ 2"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8Јавна набавка број 30/2018

"НАБАВКА 120 БОЛЕСНИЧКИХ КРЕВЕТА (СА ДУШЕКОМ И НАТКАСНОМ)"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права II
Одлука о додели уговора II
Одлука о додели уговора III
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права III
Одлука о додели уговора IVЈавна набавка број 13/2018

"НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ИНТЕРНИСТИЧКОГ БЛОКА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора
Одлука о измени уговораЈавна набавка број 15/2018

"БОЛНИЧКА ПОСТЕЉИНА, УНИФОРМЕ И ПЛАТНА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 31/2018

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ 2"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о додели уговора - Партија 19
Одлука о додели уговора - Партија 20
Одлука о додели уговора - Партија 21


Јавна набавка број 01/2019

"ПРИРОДНИ ГАС"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 02/2019

"ЛЕКОВИ КОЈИ СЕ НЕ НАБАВЉАЈУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО - ЛЕКОВИ СА "Д" ЛИСТЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о обустави поступка - Партија 7
Одлука о обустави поступка - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о обустави поступка - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о додели уговора - Партија 19
Одлука о додели уговора - Партија 20
Одлука о додели уговора - Партија 21
Одлука о додели уговора - Партија 22
Одлука о додели уговора - Партија 23Јавна набавка број 03/2019

"УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15Јавна набавка број 04/2019

"УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8Јавна набавка број 01/2019

"ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 01/2019

"РЕАГЕНСИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ХЕМОСТАЗЕ НА АУТОМАТСКОМ КОМКОАГУЛОМЕТРУ "SYSMEX CA 1500"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 02/2019

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АПАРАТ "ACCU-CHEK"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 02/2019

"РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 06/2019

"ЕКГ АПАРАТ ЗА ОДЕЉЕЊЕ ПРИЈЕМА И ЗБРИЊАВАЊА УРГЕНТНИХ СТАЊА"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Odluka o dodeli ugovora
Измена одлуке о додели уговораЈавна набавка број 03/2019

"РЕАГЕНС ТРАКЕ И КОНТРОЛА ЗА АНАЛИЗАТОР ЗА ХЕМИЈСКУ АНАЛИЗУ УРИНА "URISCAN PRO II"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 07/2019

"ЛЕКОВИ КОЈИ СЕ НЕ НАБАВЉАЈУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО - МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ И ЛЕКОВИ НА НЕГАТИВНОЈ ЛИСТИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о обустави поступка - Партија 13
Одлука о обустави поступка - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о обустави поступка - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18Јавна набавка број 05/2019

"ПОТРОШНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Измена техничке спецификације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Измена техничке спецификације II
Питања и одговори 3
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о обустави поступка - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о додели уговора - Партија 19
Одлука о додели уговора - Партија 20
Одлука о додели уговора - Партија 21
Одлука о додели уговора - Партија 22
Одлука о додели уговора - Партија 23
Одлука о додели уговора - Партија 24
Одлука о додели уговора - Партија 25
Одлука о додели уговора - Партија 26
Одлука о додели уговора - Партија 27
Одлука о додели уговора - Партија 28
Одлука о обустави поступка - Партија 29
Одлука о додели уговора - Партија 30
Одлука о додели уговора - Партија 31
Одлука о додели уговора - Партија 32
Одлука о додели уговора - Партија 33
Одлука о додели уговора - Партија 34
Одлука о додели уговора - Партија 35
Одлука о додели уговора - Партија 36
Одлука о додели уговора - Партија 37
Одлука о додели уговора - Партија 38
Одлука о додели уговора - Партија 39
Одлука о додели уговора - Партија 40
Одлука о додели уговора - Партија 41
Одлука о додели уговора - Партија 42
Одлука о додели уговора - Партија 43
Одлука о додели уговора - Партија 44
Одлука о додели уговора - Партија 45
Одлука о додели уговора - Партија 46
Одлука о додели уговора - Партија 47
Одлука о додели уговора - Партија 48
Одлука о додели уговора - Партија 49
Одлука о додели уговора - Партија 50
Одлука о додели уговора - Партија 51
Одлука о додели уговора - Партија 52
Одлука о додели уговора - Партија 53
Одлука о додели уговора - Партија 54
Одлука о додели уговора - Партија 55
Одлука о додели уговора - Партија 56
Одлука о обустави поступка - Партија 57
Одлука о додели уговора - Партија 58
Одлука о додели уговора - Партија 59
Одлука о додели уговора - Партија 60
Одлука о додели уговора - Партија 61
Одлука о додели уговора - Партија 62
Одлука о додели уговора - Партија 63
Одлука о додели уговора - Партија 64
Одлука о додели уговора - Партија 65
Одлука о додели уговора - Партија 66
Одлука о обустави поступка - Партија 67
Одлука о додели уговора - Партија 68
Одлука о додели уговора - Партија 69
Одлука о додели уговора - Партија 70
Одлука о додели уговора - Партија 71
Одлука о додели уговора - Партија 72
Одлука о додели уговора - Партија 73
Одлука о додели уговора - Партија 74
Одлука о додели уговора - Партија 75
Одлука о додели уговора - Партија 76
Одлука о додели уговора - Партија 77
Одлука о додели уговора - Партија 78
Одлука о додели уговора - Партија 79
Одлука о додели уговора - Партија 80
Одлука о додели уговора - Партија 81
Одлука о додели уговора - Партија 82
Одлука о додели уговора - Партија 83
Одлука о додели уговора - Партија 84
Одлука о додели уговора - Партија 85
Одлука о додели уговора - Партија 86
Одлука о додели уговора - Партија 87
Одлука о додели уговора - Партија 88
Одлука о додели уговора - Партија 89
Одлука о додели уговора - Партија 90
Одлука о додели уговора - Партија 91
Одлука о додели уговора - Партија 92
Одлука о обустави поступка - Партија 93
Одлука о додели уговора - Партија 94
Одлука о додели уговора - Партија 95
Одлука о обустави поступка - Партија 96
Одлука о додели уговора - Партија 97
Одлука о додели уговора - Партија 98
Одлука о обустави поступка - Партија 99
Одлука о додели уговора - Партија 100
Одлука о додели уговора - Партија 101
Одлука о додели уговора - Партија 102
Одлука о обустави поступка - Партија 103
Одлука о додели уговора - Партија 104
Одлука о додели уговора - Партија 105
Одлука о додели уговора - Партија 106
Одлука о додели уговора - Партија 107
Одлука о додели уговора - Партија 108
Одлука о додели уговора - Партија 109
Одлука о додели уговора - Партија 110
Одлука о додели уговора - Партија 111
Одлука о додели уговора - Партија 112
Одлука о додели уговора - Партија 113
Одлука о обустави поступка - Партија 114
Одлука о додели уговора - Партија 115
Одлука о додели уговора - Партија 116
Одлука о додели уговора - Партија 117
Одлука о додели уговора - Партија 118
Одлука о додели уговора - Партија 119
Одлука о додели уговора - Партија 120
Одлука о додели уговора - Партија 121
Одлука о додели уговора - Партија 122
Одлука о додели уговора - Партија 123
Одлука о обустави поступка - Партија 124
Одлука о додели уговора - Партија 125
Одлука о додели уговора - Партија 126
Одлука о додели уговора - Партија 127
Одлука о додели уговора - Партија 128
Одлука о додели уговора - Партија 129
Одлука о додели уговора - Партија 130
Одлука о обустави поступка - Партија 131
Одлука о обустави поступка - Партија 132
Одлука о додели уговора - Партија 133
Одлука о додели уговора - Партија 134
Одлука о додели уговора - Партија 135
Одлука о додели уговора - Партија 136
Одлука о обустави поступка - Партија 137
Одлука о додели уговора - Партија 138
Одлука о додели уговора - Партија 139
Одлука о додели уговора - Партија 140
Одлука о додели уговора - Партија 141
Одлука о додели уговора - Партија 142
Одлука о додели уговора - Партија 143
Одлука о додели уговора - Партија 144
Одлука о додели уговора - Партија 145
Одлука о додели уговора - Партија 146
Одлука о додели уговора - Партија 147
Одлука о додели уговора - Партија 148
Одлука о додели уговора - Партија 149
Одлука о додели уговора - Партија 150
Одлука о додели уговора - Партија 151
Одлука о додели уговора - Партија 152
Одлука о додели уговора - Партија 153
Одлука о додели уговора - Партија 154
Одлука о додели уговора - Партија 155
Одлука о додели уговора - Партија 156
Одлука о додели уговора - Партија 157
Одлука о додели уговора - Партија 158
Одлука о додели уговора - Партија 159
Одлука о додели уговора - Партија 160
Одлука о додели уговора - Партија 161
Одлука о додели уговора - Партија 162
Одлука о додели уговора - Партија 163
Одлука о додели уговора - Партија 164
Одлука о додели уговора - Партија 165
Одлука о додели уговора - Партија 166
Одлука о додели уговора - Партија 167
Одлука о додели уговора - Партија 168
Одлука о додели уговора - Партија 169
Одлука о додели уговора - Партија 170
Одлука о додели уговора - Партија 171
Одлука о додели уговора - Партија 172
Одлука о додели уговора - Партија 173
Одлука о додели уговора - Партија 174
Одлука о додели уговора - Партија 175
Одлука о додели уговора - Партија 176Јавна набавка број 03/2019

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИНФЕКТИВНИ ОТПАД"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 04/2019

"УСЛУГЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењурока за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 05/2019

"ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 08/2019

"РТГ ФИЛМОВИ И ХЕМИКАЛИЈЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12Јавна набавка број 09/2019

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о обустави поступка - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о обустави поступка - Партија 11Јавна набавка број 05/2019

"ПОДЛОГЕ ЗА ХЕМОКУЛТУРУ ЗА АПАРАТ "BACT ALERT"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 04/2019

"ТЕСТОВИ ЗА "VAITEK 2 COMPACT"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 10/2019

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1Јавна набавка број 11/2019

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД ИМУНОХЕМИЈСКОГ АНАЛИЗАТОРА "ARCHITECT I 2000S"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 07/2019

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД АНАЛИЗАТОРА ЗА КАПИЛАРНО МЕРЕЊЕ ГЛУКОЗЕ "BIOSEN C-LINE"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 08/2019

"ТЕСТОВИ ЗА "МINI VIDAS"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 09/2019

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД ХЕМАТОЛОШКИХ АНАЛИЗАТОРА "SYSMEX XP300 и SYSMEX XN550"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 06/2019

"РЕАГЕНСИ ПОТРЕБНИ ЗА РАД АНАЛИЗАТОРА "BECKMAN AU 480, BECKMAN DXC 700 AU, ACCES 2, BECKMAN ACT DIFF И GEM PREMIER 3500"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 13/2019

"ИНСТРУМЕНТИ ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 14/2019

"НАБАВКА ЕНДОУРОЛОШКОГ СТУБА СА ИЗВОРОМ СВЕТЛА И КАМЕРОМ, РЕНОСКОПОМ И РЕСЕТОСКОПОМ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 15/2019

"НАБАВКА СИСТЕМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАБИЛНОГ ПНЕУМОПЕРИТОНЕУМА - ЛАПАРОСКОПСКИ СТУБ 4К РЕЗОЛУЦИЈЕ СА ИНСУФЛАТОРОМ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНУ КОНТРОЛУ ПНЕУМОПЕРИТОНЕУМА"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 16/2019

"НАБАВКА АУТОМАТИЗОВАНОГ СИСТЕМА ЗА ИСТОВРЕМЕНУ БРЗУ МОЛЕКУЛАРНУ ДЕТЕКЦИЈУ ВЕЋЕГ БРОЈА ПАТОГЕНА (ЗА САТ ВРЕМЕНА 14 ИЛИ ВИШЕ ПАТОГЕНА) У КЛИНИЧКИМ УЗОРЦИМА (ЦСФ, БРИС НАЗОФАРИНКСА, ФЕЦЕС ИЛИ ПОЗИТИВНА ХЕМОКУЛТУРА), МЕТОДОМ REAL TIME PCR И АНАЛИЗОМ ТОПЉЕЊА ВИСОКЕ РЕЗОЛУЦИЈЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 17/2019

"НАБАВКА РАДНОГ ПУЛТА ЗА ОРЛ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 18/2019

"НАБАВКА ДВА СИСТЕМА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ СА ПРАТЕЋИМ ПАЦИЈЕНТ МОНИТОРИМА"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 19/2019

"НАБАВКА АУТОМАТСКОГ ПАРНОГ СТЕРИЛИЗАТОРА - АУТОКЛАВА ЗАПРЕМИНЕ 73 ЛИТРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ: ПОЛИЦАМА ОД НЕРЂАЈУЋЕГ ЧЕЛИКА, СТОЛОМ ЗА ПАКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА И ЛЕМИЛИЦОМ СА РОЛЕР СТОЛОМ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 12/2019

"НАМИРНИЦЕ 1 - ВОЋЕ И СВЕЖЕ ПОВРЋЕ, ПОВРЋЕ У КОНЗЕРВАМА И КОНЗУМНА ЈАЈА"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3Јавна набавка број 06/2019

"Одржавање NEXTBIZ софтвера"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 20/2019

"ШАВНИ И ХИРУРШКИ МАТЕРИЈАЛ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Техничка спецификација
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о обустави поступка - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10Јавна набавка број 07/2019

"МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о обустави поступкаЈавна набавка број 21/2019

"ПОТРОШНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 2"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Техничка спецификација
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Одлука о обустави поступка - Партија 4
Одлука о обустави поступка - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о обустави поступка - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о обустави поступка - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о обустави поступка - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о обустави поступка - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о обустави поступка - Партија 16Јавна набавка број 08/2019

"СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Техничка спецификацијаЈавна набавка број 22/2019

"МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Техничка спецификација
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14Јавна набавка број 09/2019

"ТЕЧНИ ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ПРАЊЕ ВЕША"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 23/2019

"НАМИРНИЦЕ - ПИЛЕЋЕ МЕСО, ЈУНЕЋЕ И СВИЊСКО МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Техничка спецификација
Измена конкурсне документације
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3Јавна набавка број 12/2019

"КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступкаЈавна набавка број 11/2019

"МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 10/2019

"УСЛУГЕ ПРЕУЗИМАЊА ХЕМИЈСКОГ ОТПАДА (АЛКОХОЛ, КСИЛОЛ, ФОРМАЛДЕХИД, БОЈЕ И ПАРАФИНА) И ЕЛЕКТРИЧНОЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 13/2019

"КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 14/2019

"БОЛНИЧКА ПОСТЕЉИНА, УНИФОРМЕ И ПЛАТНА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 10/2019

"ПОПРАВКА АПАРАТА ЗА КОМПЈУТЕРИЗОВАНУ ТОМОГРАФИЈУ (ЦТ СКЕНЕР) "GENERAL ELECTRIC BRIGHT SPEED 16"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 24/2019

"ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације II
Питања и одговори 2Јавна набавка број 25/2019

"УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРЕОШНОГ МАТЕРИЈАЛА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Одлука о обустави поступка - Партија 17
Питања и одговори 4
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о обустави поступка - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о обустави поступка - Партија 14
Одлука о обустави поступка - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о обустави поступка - Партија 19
Одлука о додели уговора - Партија 20
Одлука о додели уговора - Партија 21
Одлука о обустави поступка - Партија 22
Одлука о обустави поступка - Партија 23
Одлука о додели уговора - Партија 24
Одлука о обустави поступка - Партија 25
Одлука о обустави поступка - Партија 26
Одлука о обустави поступка - Партија 27
Одлука о обустави поступка - Партија 28
Одлука о обустави поступка - Партија 29
Одлука о обустави поступка - Партија 30
Одлука о обустави поступка - Партија 31
Одлука о додели уговора - Партија 32
Одлука о додели уговора - Партија 33
Одлука о додели уговора - Партија 34
Одлука о обустави поступка - Партија 35
Одлука о додели уговора - Партија 36
Одлука о обустави поступка - Партија 37
Одлука о додели уговора - Партија 38
Одлука о додели уговора - Партија 39Јавна набавка број 26/2019

"ЛЕКОВИ КОЈИ СЕ НЕ НАБАВЉАЈУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО - ЛЕКОВИ СА "Д" ЛИСТЕ - АДРЕНАЛИН ХИДРОХЛОРИД"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 27/2019

"РТГ ФИЛМОВИ ЗА ДИГИТАЛНИ РЕНДГЕН И МСКТ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2Јавна набавка број 01/2020

"ПОТРОШНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Питања и одговори 4
Питања и одговори 5
Питања и одговори 6
Питања и одговори 7
Измена техничке спецификације
Питања и одговори 8
Питања и одговори 96
Питања и одговори 151
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 95
Одлука о додели уговора - Партија 120
Одлука о додели уговора - Партија 122
Одлука о додели уговора - Партија 140
Одлука о додели уговора - Партија 142Јавна набавка број 03/2020

"УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговроа - Партија 3Јавна набавка број 05/2020

"УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ХИРУРГИЈИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8Јавна набавка број 02/2020

"ЛЕКОВИ КОЈИ СЕ НЕ НАБАВЉАЈУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНО - ЛЕКОВИ СА "Д" ЛИСТЕ, МАГИСТРАЛНИ ЛЕКОВИ И ЛЕКОВИ НА НЕГАТИВНОЈ ЛИСТИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о обустави поступка - Партија 7
Одлука о обустави поступка - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о додели уговора - Партија 19
Одлука о додели уговора - Партија 20
Одлука о додели уговора - Партија 21
Одлука о додели уговора - Партија 22
Одлука о обустави поступка - Партија 23
Одлука о обустави поступка - Партија 24
Одлука о обустави поступка - Партија 25
Одлука о обустави поступка - Партија 26
Одлука о обустави поступка - Партија 27
Одлука о обустави поступка - Партија 28
Одлука о обустави поступка - Партија 29
Одлука о обустави поступка - Партија 30
Одлука о обустави поступка - Партија 31
Одлука о обустави поступка - Партија 32
Одлука о обустави поступка - Партија 33
Одлука о обустави поступка - Партија 34
Одлука о обустави поступка - Партија 35
Одлука о обустави поступка - Партија 36
Одлука о обустави поступка - Партија 37
Одлука о обустави поступка - Партија 38
Одлука о обустави поступка - Партија 39
Одлука о обустави поступка - Партија 40
Одлука о обустави поступка - Партија 41
Одлука о додели уговора - Партија 42
Одлука о додели уговора - Партија 43
Одлука о додели уговора - Партија 44
Одлука о додели уговора - Партија 45
Одлука о додели уговора - Партија 46Јавна набавка број 01/2020

"ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 02/2020

"ГОРИВО"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 04/2020

"УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ ЗА КОЈИ СЕ НЕ СПРОВОДИ ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈН"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 16Јавна набавка број 06/2020

"РТГ ФИЛМОВИ И ХЕМИКАЛИЈЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9Јавна набавка број 01/2020

"РЕАГЕНСИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОРЕМЕЋАЈА ХЕМОСТАЗЕ НА АУТОМАТСКОМ КОМКОАГУЛОМЕТРУ "SYSMEX CA 1500 I SYSMEX 660"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 02/2020

"ПОДЛОГЕ ЗА ХЕМОКУЛТУРУ ЗА АПАРАТ "BACT ALERT"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 03/2020

"ПРОИЗВОДИ ЗА УШТЕДУ, РЕГУЛАЦИЈУ ВОДЕ И УШТЕДУ ЕНЕРГИЈЕ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 04/2020

"РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступкаЈавна набавка број 03/2020

"РЕАГЕНСИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ХЕМОСТАЗЕ НА АПАРАТИМА "ТOP 350" и "ELIT PRO"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави поступкаЈавна набавка број 05/2020

"РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 06/2020

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКИ ИНФЕКТИВНИ ОТПАД"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 07/2020

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена техничке спецификације
Питања и одговори 1
Измена техничке спецификације II
Питања и одговори 2
Обавештења о продужења рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о обустави поступка - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о додели уговора - Партија 19
Одлука о додели уговора - Партија 20
Одлука о додели уговора - Партија 21
Одлука о додели уговора - Партија 22
Одлука о додели уговора - Партија 23
Одлука о додели уговора - Партија 24
Одлука о додели уговора - Партија 25
Одлука о додели уговора - Партија 26
Одлука о додели уговора - Партија 27
Одлука о додели уговора - Партија 28
Одлука о обустави поступка - Партија 29
Одлука о додели уговора - Партија 30
Одлука о додели уговора - Партија 31
Одлука о додели уговора - Партија 32
Одлука о додели уговора - Партија 33
Одлука о додели уговора - Партија 34
Одлука о додели уговора - Партија 35Јавна набавка број 08/2020

"ПОТРОШНИ САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ 2"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Izmena konkursne dokumentacije
Измена техничке спецификације
Олука о додели уговора - Партија 1
Олука о додели уговора - Партија 2
Олука о додели уговора - Партија 3
Олука о додели уговора - Партија 4
Олука о додели уговора - Партија 5
Олука о додели уговора - Партија 6
Олука о обустави поступка - Партија 7
Олука о додели уговора - Партија 8
Олука о додели уговора - Партија 9
Олука о обустави поступка - Партија 10
Олука о додели уговора - Партија 11
Олука о обустави поступка - Партија 12
Олука о додели уговора - Партија 13
Олука о обустави поступка - Партија 14
Олука о додели уговора - Партија 15
Олука о додели уговора - Партија 16
Олука о обустави поступка - Партија 17
Олука о обустави поступка - Партија 18
Олука о обустави поступка - Партија 19
Олука о обустави поступка - Партија 20
Олука о обустави поступка - Партија 21Јавна набавка број 09/2020

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА БОЛНИЧКУ БАНКУ КРВИ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5Јавна набавка број 07/2020

"УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ - СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понудаЈавна набавка број 08/2020

"УСЛУГЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 10/2020

"НАМИРНИЦЕ I - ВОЋЕ И СВЕЖЕ ПОВРЋЕ, ПОВРЋЕ У КОНЗЕРВАМА И КОНЗУМНА ЈАЈА"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 11/2020

"НАМИРНИЦЕ III - БРАШНО, РИБА, МЛЕКО, НАМИРНИЦЕ ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 09/2020

"ОДРЖАВАЊЕ "NextBIZ" СОФТВЕРА

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 13/2020

"ШАВНИ И ХИРУРШКИ МАТЕРИЈАЛ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена техничке спецификације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о обустави поступка - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 10Јавна набавка број 12/2020

"УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 2"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Питања и одговори 3
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о обустави поступка - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о обустави поступка - Партија 9
Одлука о обустави поступка - Партија 10
Одлука о обустави поступка - Партија 11
Одлука о обустави поступка - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 14
Одлука о обустави поступка - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о додели уговора - Партија 19
Одлука о додели уговора - Партија 20Јавна набавка број 14/2020

"ЕЛЕКТРИЧНИ МОТОРНИ СИСТЕМ ЗА ОРТОПЕДСКУ ОПЕРАЦИОНУ САЛУ СА ДОДАЦИМА ЗА АРТРОПЛАСТИКУ И ТРАУМУ МАЛИХ И ВЕЛИКИХ КОСТИЈУ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понудаЈавна набавка број 15/2020

"УРЕЂАЈ ЗА ОПТИЧКУ КОХЕРЕТНУ ТОМОГРАФИЈУ "ОЦТ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговораЈавна набавка број 16/2020

"ДВА ДЕФИБРИЛАТОРА"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Oдлука о додели уговораЈавна набавка број 17/2020

"КОЛОНОСКОП СА ПУМПОМ ЗА ИСПИРАЊЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 04/2020

"ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АПАРАТ "ACCU - CHEK"

преговарачки поступак
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 10/2020

"БОЛНИЧКА ПОСТЕЉИНА, УНИФОРМЕ И ПЛАТНА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 18/2020

"НАМИРНИЦЕ IV - ХЛЕБ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 11/2020

"МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о обустави поступка - Партија 7
Одлука о обустави поступка - Партија 8
Одлука о обустави поступка - Партија 9Јавна набавка број 12/2020

"СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 13/2020

"ТЕЧНИ ДЕТЕРЏЕНТ ЗА ПРАЊЕ ВЕША"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 15/2020

"ШТАМПАНИ ОБРАСЦИ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 16/2020

"МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 14/2020

"КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 17/2020

"УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА НЕМЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ - ОПРЕМЕ ЗА ВЕШЕРАЈ"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2Јавна набавка број 19/2020

"НАМИРНИЦЕ II - ПИЛЕЋЕ МЕСО И МЕСНЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ, ЈУНЕЋЕ МЕСО И СВИЊСКО МЕСО"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 18/2020

"УСЛУГЕ ПРЕУЗИМАЊА ХЕМИЈСКОГ ОТПАДА - АЛКОХОЛ, КСИЛОЛ, ФОРМАЛДЕХИД, БОЈЕ И ПАРАФИНА И ЕЛЕКТРИЧНОЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА"

јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговораЈавна набавка број 12-20-1/2020

"УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ"

отворени поступак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Техничка спецификација
Измена конкурсне документације
Измена техничке спецификације
Питања и одговори 1
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 3
Одлука о додели уговора - Партија 4
Одлука о додели уговора - Партија 5
Одлука о додели уговора - Партија 6
Одлука о додели уговора - Партија 7
Одлука о додели уговора - Партија 8
Одлука о додели уговора - Партија 9
Одлука о додели уговора - Партија 10
Одлука о додели уговора - Партија 11
Одлука о додели уговора - Партија 12
Одлука о додели уговора - Партија 16
Одлука о додели уговора - Партија 23
Одлука о додели уговора - Партија 36
Одлука о додели уговора - Партија 35
Одлука о додели уговора - Партија 13
Одлука о додели уговора - Партија 15
Одлука о додели уговора - Партија 17
Одлука о додели уговора - Партија 18
Одлука о додели уговора - Партија 19
Одлука о додели уговора - Партија 20
Одлука о додели уговора - Партија 21
Одлука о додели уговора - Партија 22
Одлука о додели уговора - Партија 24
Одлука о додели уговора - Партија 27
Одлука о додели уговора - Партија 28
Одлука о додели уговора - Партија 29
Одлука о додели уговора - Партија 32
Одлука о додели уговора - Партија 33
Одлука о додели уговора - Партија 34
Одлука о додели уговора - Партија 38
Одлука о додели уговора - Партија 39
Одлука о додели уговора - Партија 40
Одлука о додели уговора - Партија 41
Одлука о додели уговора - Партија 42
Одлука о додели уговора - Партија 43
Одлука о додели уговора - Партија 44
Одлука о додели уговора - Партија 45
Одлука о обустави поступка - Партија 2
Одлука о обустави поступка - Партија 14
Одлука о обустави поступка - Партија 25
Одлука о обустави поступка - Партија 26
Одлука о обустави поступка - Партија 30
Одлука о обустави поступка - Партија 31
Одлука о обустави поступка - Партија 37
Одлука о обустави поступка - Партија 46
Одлука о обустави поступка - Партија 47