1 2 3 4 5

ВестиЛЕЧЕЊЕ ЕПИЛЕПСИЈЕ

Епилепсија је назив за неуролошко обољење, које се манифестује повременим моторним, сензорним, неуропсихичким и доживљајним поремећајима, уз губитак свести. Епилепсија је обољење у чијем се лечењу користе различити терапијски приступи.

Под појмом излечен сматра се стање које је сасвим ишчезло и за које је мало вероватно да ће се поново јавити. Када се говори о епилепсији ситуација је нешто другачија. За сада не постоје лекови који могу да у потпуности излече епилепсију, јер је тешко предвидљиво да ли ће се и када напади поновити.

Антиепилептици су најчешће коришћена метода за лечење епилепсије
У просеку 80% особа са епилепсијом може да контролише своје нападе лековима, што значи, да спречи нападе и да живи нормалним животом. У те сврхе користе се тзв. антиепилептици. Међутим, код извесног броја особа, напади се настављају и поред одговарајуће спроведеног лечења. Овакве особе своје нападе могу спречити хируршким лечењем.

Познато је да епилептични напади оштећују мозак па је од изузетне важности почети на време са терапијом. Лечење се започиње обрадом пацијената од стране неуролога-епилептолога. Особе са епилепсијом треба да знају да се у око 70% случајева постиже потпуна контрола напада. Успех изостаје ако се лекови нередовно користе и не на начин на који је то прописано.

Алтернативне методе лечења епилепсије
Поред класичних метода постоје и оне алтернативне. У алтернативне методе лечења спадају:
- Јога
- Медитација
- Ароматерапија
- Акупунктура
- Уопште све технике које доводе до менталне и телесне релаксације.
Јако је важно да се о оваквим методама лечења обавести неуролог-епилептолог, као и то да се настави са континуираном употребом медицинских лекова, антиепилептика.
Познато је да неки пацијенти са епилепсијом могу да одговарајућим моторним или психлошким маневрима одложе или ублаже епилептични напад. Ради се о психолошким-бихејвиоралним методама лечења које у основи имају неуробиолошку основу и подразумевају нефармаколошки пристиуп лечењу епилепсија. Ту спадају технике релаксације и психодинамска психотерапија.

Извор: стетоскоп.инфо
датум: 8.5.2023.