1 2 3 4 5

Вести20. април – Међународни дан заштите од буке

Сваког 20.априла обележава се Међународни дан заштите од буке са циљем да се смање нивои буке којима је становништво изложено.

Звук је механичка осцилација честица неког еластичног медијума које се кроз њега најчешће простиру као талас и које (углавном) човек чује. Човеков орган слуха може да региструје осцилације у фреквенцијском опсегу од 16 Хз до 20.000 Хз ако оне имају довољни интензитет.

БУКА је нежељен или штетан звук. Вишеструко угрожава људско здравље и један је од највећих проблема посебно у градским подручјима. Као мешавина звукова различитих особина бука може бити трајна, испрекидана и ударна, променљивих нивоа, различитог трајања и временске расподеле.Сматра се да око 80 милиона Европљана живи у подручјима у којима ниво буке прелази препоручене вредности, посебно у градским подручјима.

У комуналној средини главни извори буке су саобраћај, индустрија, грађевински и јавни радови, спорт и забава. У затвореном простору главни извори буке су сервисни уређаји, уређаји за емитовање музике и говора, кућни апарати. Буку може стварати и природа (удар грома, слапови, јаки удари валова) те људи и животиње. Саобраћај је један од најважнијих узрока буке, 80% стварања буке у градовима узрокују аутомобили, а на прометним раскрсницама ниво буке може достићи и до 90 дБ.

Утицај буке на здравље

Бука негативно утиче на здравље људи, пре свега оштећује слух, утиче на ментално здравље, изазива кардиоваскуларне и друге поремећаје и ремети имуни одговор организма.

Повећање ризика од трајног оштећења слуха настаје при професионалном излагању буци нивоа изнад 85 дБ али и излагање буци у свакодневним активностима може имати штетне последице по слух.Међу бројним психолошким последицама код становништва угроженог комуналном буком, ремећење спавања сматра се најважнијим. Посебно неповољно делује на спавање бука тешких возила и возова. Бука продужава време неопходно да се заспи, чини спавање површним и доводи до честих буђења. Ефекти буке после буђења испољавају се у виду умора, промене у расположењу, смањењу радне способности и здравственим ефектима.Бука утиче и на ментално здравље изазивајући психолошке сметње: главобоља, напетост, немир, раздражљивост, депресивно расположење и умор.

Мере заштите од буке

Техничке мере заштите се спроводе од места где се ствара бука преко пута преноса звука, све до човека као реципијента. На извору буке примењују се мере редукције буке и соноизолације техничким решењима на моторима друмско-саобраћајних возила и авиона, индустријским и грађевинским машинама и алатима, кућним апаратима, и др. У ову групу мера убраја се и измештање теретних возила из стамбених зона и редукција саобраћаја у ноћном периоду, као и ограничавање рада ресторана и клубова са музичким програмом, кућних забава, уличних радова и других бучних активности у ноћном периоду. постављање соноизолационих прозора и врата и подизање зелених површина на ивицама прометних саобраћајница. При планирању насеља индустријске зоне треба одвојити зеленим појасевима од стамбених зона.

У мере индивидуалне заштите од буке спада коришћење личних заштитних средстава, као што су чепови и кациге. Медицинске мере заштите односе се на предходне и периодичне прегледе код запослених који су изложени буци.

Према доступним изворима текст уредио Др Драгољуб Гвозденовић, служба опште хирургије , Општа Болница Панчево.

Извори:

-www.zzjzsombor.org

-www.zjzpa.org