1 2 3 4 5

ВестиСлужба за интерну медицину постала је богатија за два високорезолуциона 12-канална ЕКГ апарата

Након учешћа на јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина, Општа болница Панчево добила је значајна средства за набавку нове, најсавременије медицинске опреме.

Служба за интерну медицину Опште болнице Панчево постала је богатија за два високорезолуциона 12-канална ЕКГ апарата са припадајућим системима и опремом. Нови високорезолуциони 12-канални ЕКГ апарати са припадајућим системима и опремом занчајно ће утицати на подизање нивоа квалитета рада наших запослених али и задовољства корисника наших услуга. Нови ЕКГ апарати са напредном технологијом, опцијама и алатима, а с обзиром на стручност и обученост нашег кадра, подићи ће на један виши ниво дијагностичке ЕКГ прегледе.

Општа болница Панчево

26.06.2023. године