1 2 3 4 5

ВестиОСНОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЖИВОТА (BASIC LIFE SUPPORT)

Познавање мера основног одржавања живота која представља важну карику у пружању прве помоћи код престанка срчаног рада су део опште културе једног друштва. Овај реанимациони поступак има за циљ да потпомогне оксигенацију крви у плућима и њену допрему до ткива и органа, пре свега до ћелија мозга које су најосетљивије на исхемију и хипоксију.

Овај део протокола подразумева следећи редослед:
1. Утврдити да ли је спасилац, жртва или било који посматрач сигуран и да ли окружење и ситуација угрожавају унесрећеног или спасиоца
2. Проверити реактивност жртве : Благо потапшати жртву по рамену и неповређеном делу и питати гласно: „Да ли сте добро?”
3. Уколико жртва реагује , оставити је у положају у ком је нађена без даље угрожености (осим ако јој не прети опасност, када се мора евакуисати), утврдити разлог насталог стања и позвати помоћ ако је потребно.
4. Уколико не реагује: позвати помоћ, затим окренути жртву на леђа и отворити дисајни пут (забацивањем главе и подизањем браде, и то потискујући чело и повлачећи доњу вилицу навише – тако што спасилац стави два прсте једне руке испод браде жртве, а другу ставља на његово чело. Лаганим повлачењем браде са два прста и истовременим притиском на чело долази до затезања вратних структура, делимично се подиже језик и епиглотис, чиме се отвара дисајни пут)
5. Држећи дисајни пут отвореним, гледати, слушати и осећати дисање . Потребно је посматрати покрете грудног коша, слушати дисајне звуке и осећати ваздух на образу.
6. Уколико жртва дише окренути је у бочни кома положај јер не сме постојати притисак на грудни кош. Треба омогућити даљу промену положаја без ризика од повреде вратне кичме и овим положајем не сме се повећавати ризик од повреде жртве.
7. Уколико дисање није регуларно или не постоји, позвати телефоном хитну помоћ, а затим почети компресију грудног коша тако што:
- спасилац клекне поред жртве
- стави брид длана једне руке на центар грудног коша жртве (доња половина стернума), а затим брид длана друге руке преко прве - испреплетати прсте једне и друге руке, тако да нема потиска на ребра жртве
- руке се држе право и не притиска се доњи део стернума
- потисак најмање 5 цм, али не више од 6 цм
- после сваке компресије ослободити притисак без губљења контакта са стернумом
- број компресија 100 у минути и не преко 120 у минути - компресије и ослобађање притиска морају да трају једнако време
8. Комбиновати компресије грудног коша са реанимацијом дисања - после 30 компресија отворити дисајни пут забацивањем главе и подизањем браде, затворити нос палцем и кажипрстом руке која је на глави омогућити отварање уста али одржати подигнуту браду, направити нормалан удах и усне спасиоца ставити око усана жртве тамо где најбоље пријањају, удувати равномерно дах гледајући да се грудни кош диже унутар 1 секунде. Држећи забачену главу и подигнуту браду, посматрати спуштање грудног коша - треба применити 2 удаха унутар 5 секунди, а после тога наставити са компресијама грудног коша у односу 30 компресија и 2 инсуфлације. Поступак реанимације не прекидати. Он се може зауставити само да би се проверила жртва, уколико се буди или покреће или отвара очи или почиње да дише. Наставља се са реанимацијом све док не пристигне стручна медицинска помоћ.
9. Уколико иницијални удаси не доводе до покрета грудног коша, онда пре наредног покушаја погледати у уста жртве и уклонити било какву опструкцију .
10. КПР сама компресија грудног коша може се користити ако спасилац није трениран или не жели дати.
11. Терапијска хипотермија је важна терапија која доприноси добром неуролошком исходу жртве после реанимације и представља стандардизовану реанимациону подршку
12. Не прекидати КПР:
- до доласка професионалне помоћи
- буђења жртве или отварања очију и почетка дисања

Прекиди у компресији грудног коша имају пресудно лош утицај на преживљавање.

Текст на основу извора уредила др Карличић Мирјана, лeкар интерног одељења.

Извори:
Национални водич добре клиничке праксе, Прехоспитално збрињавање хитних стања, Министарство здравља Републике Србије

датум: 17.6.2023.